Společně 2018

Naši lidé pro městské části

1

Mgr. Leoš Šmídek (51 let) Lídr kandidátky

konstruktér – strojař

V dětství jsem se nastěhoval spolu se svými rodiči, tak jako mnoho ostatních, do tehdy zcela nového a ještě rozestavěného sídliště, které bylo postaveno na okraji obce Bohunice. Bohužel časem sídliště původní obec téměř pohltilo. Žiji zde již čtyřicet dva let a jsem bytostně spjatý s touto městskou částí.

V roce 2003 jsem vstoupil do místního sdružení Občanské demokratické strany. Jedním z důvodů mého rozhodnutí byl zájem se nějakým smysluplným způsobem podílet na rozvoji a zvelebování městské části, ve které žiji. To se mi splnilo po volbách v roce 2006, kdy jsem se stal členem bohunického zastupitelstva a tuto funkci zastávám dodnes. Během tohoto dlouhodobého působení na bohunické radnici jsem poznal širokou pestrost a různorodost činností v rámci veřejné správy. Především bylo pro mne velice podnětné mé působení ve funkci předsedy komisí, které se zabývaly řešením podnětů z oblastí bezpečnosti i běžných občanských problémů.

Myslím si, že získané znalosti a zkušenosti při vykonávání funkce zastupitele lze využít v další práci pro Bohunice. Proto chci své schopnosti i nadále věnovat činnostem, které v budoucnosti povedou nejen k úspěšnému rozvoji městské části, ale především ke spokojenému životu všech občanů Bohunic.

Volební program pro městskou část

1. Vedení a rozvoj městské části

 • Dbát na vhodné řešení problematiky plánované bytové výstavby v areálu bývalé zahradnické školy na ulici Lány a v lokalitě Červený kopec
 • Snaha o celkové zlepšení dopravní situace v rámci MČ Brno-Bohunice, a to s návazností na plánovaný rozvoj bytové výstavby
 • Hledat řešení dopravní zátěže na ulicích Ukrajinská a Lány. Především v souvislosti s nutností zvýšení současné dopravní propustnosti na ulici Jihlavská
 • Hledat možnosti, jak více využívat nedávno rekonstruované prostranství před radnicí
 • Otevřenost a vstřícnost radnice k názorům obyvatel městské části
 • Pokračovat ve zvýšení efektivnosti a digitalizaci činnosti radnice
 • Rozvíjet spolupráci vedení radnice s SVJ a SBD

2. Bezpečnost v městské části

 • Snaha o zlepšení činnosti bezpečnostních složek na území MČ Brno-Bohunice
 • Požadovat navýšení počtu pěších hlídek Městské policie v ulicích MČ Brno-Bohunice
 • Řešení problematiky s nepřizpůsobivými spoluobčany
 • Rozšiřování kamerového systému s ohledem na jeho potřebnost a využitelnost
 • Zvážit zřízení osvětlení pěšího chodníku, který vede okolo oploceného psího výběhu při ulici Pod Nemocnicí k autobusové zastávce na ulici Jihlavská
 • Zvážit instalaci bezpečnostních zrcadel u nepřehledných výjezdů z bočních komunikací a parkovacích prostor na hlavní komunikace

3. Pořádek a kulturnost prostředí pro život

 • Zvýšený důraz na úklid veřejných ploch a okolí obchodních prostor v městské části
 • Citlivý a uvážlivý přístup k veřejné zeleni, její obnova a údržba
 • Zasadit se o vybudování přístřešků na tramvajové zastávce Krematorium
 • Úprava zelených ploch mezi ulicí Ukrajinská a tramvajovou tratí
 • Lépe vyřešit umístění a dostupnost kontejnerů na tříděný odpad
 • Podpora uzamčených kontejnerových stání

4. Vytváření podmínek pro vzdělání a sport

 • Podpora všech vzdělávacích institucí na území městské části
 • Podpora sportovních a společenských organizací působících v městské části
 • Zkvalitnění napojení městské části na systém městských cyklostezek
 • Důraz na maximální využití budovy na ulici Pod Nemocnicí 25, pro volnočasové a kulturní aktivity obyvatel městské části
 • Opětovné zvážení možnosti vytvoření parku s vodním rezervoárem v blízkosti říčky Leskavy
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Vlastimil Halfar muž 53 referent životního prostředí
3 Josef Juras muž 53 živnostník
4 Dalibor Blažek muž 29 předseda zájmového spolku
5 Mgr. Miroslava Kubinová žena 49 pedagožka
6 Ing. Libor Urban muž 61 podnikatel
7 Jarmila Cabanová žena 73 důchodkyně
8 Jana Helešicová žena 48 porodní asistentka
9 Ing. et Ing. Martin Adamec muž 32 inženýr kvality
10 Klára Helešicová žena 19 studentka
11 Jiří Sponar muž 39 technolog
12 Blanka Králová žena 49 podnikatelka
13 Martin Svoboda muž 27 mzdový účetní
14 Michal Juras muž 23 student
15 JUDr. Pavel Caban, Ph.D. muž 42 právník
16 Jiří Kříž muž 71 důchodce
17 Irena Šenková žena 42 zdravotní sestra
18 Rostislav Kuba muž 29 pojišťovací poradce
19 Olga Plocková žena 61 živnostnice
20 Bc. Richard Kubina muž 49 vedoucí recepce
21 Stanislav Modlitba muž 33 IT specialista
1

Ing. Tomáš Jára (38 let) Lídr kandidátky

manažer poboček a nových projektů

Rád bych vám představil kandidáty Občanské demokratické strany do blížících se komunálních voleb. Nabízíme nové tváře i zkušené současné zastupitele. Věnujte, prosím, pár minut představení našich kandidátů a našemu volebnímu programu.

V současnosti jsem členem Rady městské části Brno-Bystrc a předsedou Výboru pro rozvoj a infrastrukturu Bystrce a také předsedou Komise životního prostředí. Rád bych i nadále využíval svých zkušeností ve prospěch obyvatel Bystrce.

Záleží nám na rozvoji Bystrce a dlouhodobě řešíme zásadní i drobné problémy, které se v našem okolí vyskytují. Naše městská část má velký potenciál a krásnou přírodu nejenom v oblasti Brněnské přehrady. Trápí nás ale nedostatek parkovacích míst a až letos se nám podařilo vyřešit nedostatečný počet míst v mateřských školkách.

V dalším čtyřletém období bychom rádi iniciovali nízkonákladové parkování s využitím terénních možností a zlepšili bezpečnost přechodů ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Zlepšit průjezdnost je nutné u několika křižovatek v Bystrci, ale hlavně u křižovatek, přes které do Bystrce přijíždíme.

Podporovat budeme nadále setkávání spolků, ať se jedná o seniory, sportovce nebo mládež.

A v závislosti na demografickém vývoji budeme aktivně vytvářet dostatek míst v MŠ a ZŠ včetně nastavení odpovídající spádovosti jednotlivých ulic.

V případě dotazů či podnětů se na mě prosím obracejte na e-mailové adrese jara.verejna@seznam.cz.

Volební program pro městskou část

Jedním z hlavních bodů našeho volebního programu je řešení narůstající dopravy a parkování zejména v sídlištní zástavbě. Budeme iniciovat výstavbu nízkonákladových parkovišť s využitím terénních možností především v sídlištní zástavbě, kde jsou pozemky ve vlastnictví města. Budeme iniciovat vyřešení sílící dopravy v křižovatce u UNI HOBBY. Budeme jednat s vlastníkem komunikace o možnosti realizace mimoúrovňového křížení s kolejovou dopravou MHD. Jsme proti vedení D 43 přes zastavěnou část Bystrce, budeme iniciovat prověření reálných variant, které budou v souladu s legislativou EU.

Budeme pokračovat v regeneraci bytových domů dle stanoveného plánu a budeme podporovat prodej obecních bytů nájemníkům v návaznosti na rekonstrukce jader a hospodářských plánů.

Budeme prosazovat další vybudování bezúdržbových sportovních zařízení pro aktivní odpočinek všech věkových kategorií a přijmeme opatření ke zvýšení péče o veřejné prostranství (úklid, údržba zeleně, včasné odklízení sněhu).

V návaznosti na demografickém vývoji populace budeme prosazovat opatření, která povedou k dostatku míst v MŠ a ZŠ. Dokončíme revitalizaci školních zařízení (fasády, kotelny atd.).

Podpoříme zájmové spolky a jejich pravidelná setkání. O těchto setkáních i s programem budeme ve spolupráci s vedením spolků zájemce včas informovat. Dále budeme podporovat kulturu a sport. Podpoříme zejména kluby, které mají ve svých řadách četné zastoupení mládeže!

Veřejné zakázky velkého i malého rozsahu budeme transparentně zpřístupňovat veřejnosti. Efektivní hospodaření s rozpočtem MČ bude jedním z hlavních cílů nastávajícího volebního období!

Věříme, že ve volebním programu je řada důležitých návrhů, které v případě realizace, pokud dostaneme od občanů důvěru, zkvalitní život v této krásné městské čtvrti!

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Eva Harangiová žena 57 OSVČ, účetní
3 Michal Kaláb muž 32 informatik
4 Ing. Petr Maurer muž 35 podnikatel
5 Ing. Petr Morávek muž 43 programátor
6 Miroslav Sláma muž 34 projektový manažer
7 Ing. Jaroslava Smutná žena 48 ekonom
8 Jiří Soška muž 54 vedoucí technik
9 Marie Špindlerová žena 71 důchodkyně
10 Jindřich Wurm muž 71 důchodce
11 Jitka Gajdošová žena 71 důchodkyně
12 Ing. Jaromíra Křížová žena 56 účetní
13 Ing. Petr Adámek muž 45 ekonom
14 Věra Reitknechtová žena 71 důchodkyně
15 Mgr. David Němeček muž 47 promotér, producent
16 Ing. Jiří Hrachovina muž 47 ředitel společnosti
17 RNDr. Alena Křivánková žena 65 důchodkyně
18 Petr Župka muž 72 řidič, údržbář
19 Kateřina Smutná žena 25 studující
20 Mgr. Jakub Hršel muž 39 specialista odboru provozu
21 Bc. Jan Tichý muž 24 urbanista
22 Ing. Jan Krobauer muž 52 hoteliér
23 Ing. Lenka Maurerová, Ph.D. žena 34 akademický pracovník
24 Ing. Jan Brázda muž 26 projektant
25 Ing. Radomír Přidal muž 45 obchodní manažer
26 Ing. Bohumil Sláma muž 38 produktový disponent pojištění
27 Milada Mašková žena 39 marketingová manažerka
1

Ludvík Kadlec (64 let) Lídr kandidátky

technik, penzista

Jsem černovický rodák a vlastně už i pamětník, protože tak dlouho žít v jedné obci a vidět její vývoj v čase, to už něco znamená. Naši městskou část trápí přetížená doprava (komunikace Černovická, páteřní komunikace Charbulova, nákladní doprava po ulici Vinohradské). Pevně věřím, že budeme mít vliv v Zastupitelstvu MČ a podaří se nám udržet směr vyrovnané rozpočtové odpovědnosti městské části podle zásady „nezadlužená budoucnost je základ“. Chci využít potenciálu obecní firmy Pískovna Černovice, spol. s r.o., zvýšit její zisk a přínos pro rozpočet MČ, protože vím, že v době současného stavebního a ekonomického růstu hospodářství by měla Pískovna Černovice vydělávat více. Ve své práci pro MČ chci využít svých dlouholetých zkušeností a znalostí v komunální politice, vycházet z potřeb a požadavků občanů, aby Černovice byly městskou částí s dobrou adresou a kvalitním bydlením. Chci rovněž udržovat černovické kulturní tradice, ples Zastupitelstva, pouť sv. Floriána, tradiční černovické hody a další setkání, při kterých se mohou lidé společně bavit. Volební program ODS pro Černovice je zpracován zodpovědně, chtěl bych zmínit důraz na bezpečnost občanů ve spolupráci s Městskou policí a Policií České republiky, naše parky, dětská hřiště, zastávky a další veřejná prostranství budou bez uživatelů drog, bezdomovců a dalších nepřizpůsobivých lidí. Další prioritou bude omezení světelného znečištění negativně dopadající na zdraví občanů a život zvířat důkladným prověřením všech světelných zdrojů. Budu zásadně proti zavedení rezidenčního způsobu parkování v MČ Brno-Černovice, které považuji za další vytahování peněz z kapes občanů.

Volební program pro městskou část

Chceme čistější a bezpečnější Černovice

 • Prosadíme důslednou kontrolu pořádku a úklidu veřejných prostor. Zamezíme vzniku černých divokých skládek.
 • Zajistíme kropení ulic v době vrcholící pylové sezony a zvýšené prašnosti.
 • Omezíme světelné znečištění negativně dopadající na zdraví občanů a život zvířat důkladným prověřením všech světelných zdrojů. Přispějeme tím ke zkvalitnění životního prostředí, a možná zase uvidíme i hvězdy!
 • Zvýšíme bezpečnost občanů ve spolupráci s Městskou policí a Policií České republiky častějším hlídkováním, a to i v noci, abychom zabránili krádežím, výtržnictví a poškozování majetku graffiti. Chceme mít naše parky, dětská hřiš­tě, zastávky a další veřejná prostranství bez uživatelů drog, bezdomovců a dalších nepřizpůsobivých lidí.
 • Podpoříme obnovu a další doplnění výzbroje a výstroje hasičů z rozpočtů městské části, města Brna a Jihomoravského kraje.

Chceme mít v Černovicích spokojené občany

 • Zasadíme se o prodloužení úředních hodin na obecním úřadě do 19 hodin jeden den v týdnu. Zvýšíme odbornost a profesionalitu úředníků na obecním úřadě tak, aby podání, žádosti a podněty občanů vyřídili včas, korektně a na patřičné úrovni.
 • Zařídíme elektronické podávání a vyřizování žádostí občanů tam, kde je to právně možné.
 • Zavedeme zasílání elektronických zpráv o havarijním stavu souvisejícím s dodávkami vody, plynu a elektrické energie, o uzavírkách, objízdných trasách a blokovém čištění na místních komunikacích, o pořádání kulturních a veřejných akcí aj.
 • Podpoříme zaměstnanost sociálně potřebných v Černovicích vytvářením pracovních míst při veřejně prospěšných pracích.
 • Podpoříme soukromé podnikání v městské části, především v poskytování drobných a řemeslných služeb pro občany.
 • Zřídíme dětské dopravní hřiště ve vybrané lokalitě dle návrhu odborníků.
 • Podpoříme další privatizaci obecních bytů, která byla v minulém volebním období zastavena.
 • Zabráníme zavedení rezidenčního způsobu parkování v MČ Brno-Černovice, které považujeme za další vytahování peněz z kapes občanů.

Chceme nezadluženou budoucnost jako základ zdravého hospodaření v městské části
Brno-Černovice

 • Prosadíme, aby příjmová a výdajová strana rozpočtu městské části byla vždy vyrovnaná, podle zásad správného hospodáře.
 • Zajistíme pečlivý průzkum trhu, abychom vybrali kvalitní dodavatele a hospodárně nakládali s penězi při zadávání veřejných zakázek. Informace o nich budeme i nadále zveřejňovat na webových stránkách Úřadu městské části.
 • Snížíme počet uvolněných zastupitelů a tím ušetříme náklady z rozpočtu městské části.
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. et Ing. Radek Hnízdil muž 55 auditor
3 Ing. Marie Navrátilová žena 57 technická pracovnice
4 Jindřich Valenta muž 62 básník
5 Gustav Harnach muž 68 podnikatel
6 Jiří Žižka muž 46 ekonomický ředitel
7 Ing. Jolana Štumpová žena 29 stavební inženýrka
8 Ing. Michaela Paravicini žena 31 podnikatelka na mateřské dovolené
9 Mgr. Jakub Ostrý muž 36 ředitel logopedického spolku
10 Ing. Vlastimil Novotný muž 53 podnikatel
11 Marta Kadlecová žena 62 důchodkyně
12 Jan Daněky muž 57 živnostník
13 Ing. Vlastimil Navrátil muž 27 ekonom
14 Jiří Autrata muž 47 automechanik
15 Tereza Nováková žena 23 studentka
16 Karolína Navrátilová žena 19 studentka
17 Robert Havlíček muž 44 podnikatel
18 Petr Herudek muž 26 řidič
19 Ing. Zdeněk Štumpa muž 29 úvěrový specialista
20 Ing. Vratislav Zapletal muž 59 podnikatel
21 Jaroslav Novák muž 53 jednatel firmy
1

Ing. Jana Bohuňovská (58 let) Lídr kandidátky

starostka městské části Brno-Ivanovice

Předkládáme Vám, občanům Ivanovic, volební program pro následující období. Vstupujeme do komunálních voleb naší městské části se sebevědomím a pokorou. Sebevědomí odráží to, co jsme v předešlých obdobích již dokázali. Pokora přichází s vědomím, že v komunální politice je důležitý nejen program, ale především lidé, kteří jej reprezentují.

S tímto vědomím jsme naši kandidátku sestavovali a nyní záleží už jen na Vás, zda se rozhodnete volit tým lidí, který staví na zkušenostech v komunální politice, který dokázal, že si důvěry svých voličů váží.

Celé právě končící volební období jsme se snažili naplňovat náš volební program a mnoho věcí k dokončení nás teprve čeká. Získali jsme další zkušenosti, které bychom chtěli v budoucnu využít. Pracovali jsme tak, abychom se za svou práci nemuseli stydět.

Všichni kandidáti jsou připraveni nést odpovědnost za svoji práci a dát ve prospěch Ivanovic svůj čas, své znalosti a vědomosti. Jsme tým lidí různých profesí, kteří mohou na svých zkušenostech stavět. Chceme pokračovat a rozvíjet vše pozitivní, co se nám minulých obdobích podařilo.

Za Vaši podporu Vám děkujeme.

Volební program pro městskou část

Vzhledem k tomu, že některé akce zůstaly rozpracované, chceme i nadále navazovat na vše pozitivní, co jsme v posledních třech volebních obdobích dokázali.

Budeme pokračovat:

Hospodaření:

 • Účelné nakládání s finančními prostředky, bez plýtvání
 • Průhledné hospodaření
 • Získávání finančních prostředků
  z města, JMK, státu
 • Rozumně a ekonomicky spravovat majetek městské části
 • Nezadlužovat městskou část

Skutečnost 2014–2018:

Pro naši městskou část se podařilo, nad rámec jejího rozpočtu, získat finanční prostředky v celkové výši 18 372 000 Kč. Z toho pro naši mateřskou školu byla částka 1 240 000 Kč.

Investice z rozpočtu městské části dosáhly výše 3 613 000 Kč.

Státní správa a samospráva:

 • Pokračovat ve zkvalitňování služeb občanům
 • Využívání dotací

Věříme, že ke zkvalitnění služeb občanům přispělo i otevření Pošty Partner na ÚMČ Brno-Ivanovice.

Zatím stále hledáme lékaře do prostor k tomuto účelu zřízených.

Kultura a sport:

 • Podpora sportovních aktivit, spolupráce s místními spolky
 • Podpora skautského oddílu
 • Vítání občánků a životní jubilea
 • Zachovávání tradic – pořádání Bartolomějských hodů. Organizace a financování hodů bez jakéhokoliv zatížení rozpočtu městské části

Skutečnost 2014–2018:

Přivítali jsme celkem 27 nových občánků Ivanovic.

Každoročně podporujeme naše spolky dotacemi. Městská část každoročně pořádá nebo spolupořádá zhruba 20 akcí pro všechny věkové kategorie.

Již druhým rokem se na naše kulturní akce daří získávat i dotace z města Brna.

Bydlení:

 • Smysluplný rozvoj městské části, aktivní zapojení při zpracovávání nového územního plánu města Brna
 • Nebudeme podporovat výstavbu bytových domů
 • Organizování veřejných projednávání s občany v případě projektů, které se dotýkají velké části obyvatel Ivanovic

Bezpečnost a pořádek:

 • Úzká spolupráce s Městskou policií
 • Doplnění dalších bezpečných přechodů a veřejného osvětlení

Životní prostředí:

 • Doplňování nádob na tříděný odpad
 • Řešení lokality pod mateřskou školou jako klidové zóny se sportovním využitím pro občany i děti z MŠ Hatě. Budeme usilovat o zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení

Infrastruktura a investice – rozpracované akce před dokončením

 • Dokončení kompletní dostavby oddílné kanalizace – investiční akce v hodnotě 21 700 000 Kč
 • Částečná rekonstrukce a nová komunikace na ulici Hatě – investiční akce v hodnotě 20 000 000 Kč
 • Dokončení realizace chodníků ul. Černohorská a Příjezdová x Jezerůvky – investiční akce v hodnotě 7 800 000 Kč
 • Dokončení rekonstrukce posledního úseku ulice Atriová včetně chodníku a osvětlení – investiční akce v hodnotě 4 500 000 Kč
 • Rekonstrukce obecního areálu na základě výsledků architektonické soutěže – předpokládaná investice 20 000 000 Kč
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Jaroslav Elzner muž 69 místostarosta městské části Brno-Ivanovice
3 Petr Kaňa muž 59 OSVČ
4 MUDr. Jiří Tomášek muž 50 onkolog
5 Ondřej Tesař muž 25 podnikatel
6 Jarmila Špačková žena 72 důchodkyně
7 Ing. Tomáš Přibyl muž 43 stavební inženýr
8 doc. MUDr. Roman Šefr muž 55 chirurg
9 doc. MUDr. Lubomír Křivan muž 48 kardiolog
1

Ing. Stanislav Pukl (60 let) Lídr kandidátky

podnikatel

dovolte, abychom vám představili naši kandidátní listinu pro nadcházející komunální volby. Občanská demokratická strana se na správě Jehnic podílí od roku 2002. Za tuto dobu jsme získali řadu zkušeností, které bychom rádi v dalším volebním období opět zúročili.

Předkládáme vám naši kandidátní listinu s přáním, abychom se společně podíleli na dalším rozvoji této malebné městské části a vytvářeli prostředí pro harmonické mezilidské vztahy.

Věnujte, prosím, pozornost našim cílům, a pokud se shodují s vašimi představami, dejte nám svůj hlas.

Volební program pro městskou část

Školství:

 • v případě zájmu rodičů vybudovat nové třídy v základní škole pro naše děti
 • řešit nedostatek míst v mateřské škole
 • podpora mimoškolních aktivit

Hospodaření s majetkem a financemi:

 • pokračovat v získávání investičních prostředků ze zdrojů statutárního města Brna a Jihomoravského kraje
 • rozumně a ekonomicky spravovat majetek městské části
 • přehledné hospodaření radnice
 • stanovení investičních priorit se statutárním městem Brnem

Státní správa a samospráva:

 • pokračovat v dobré a rychlé informovanosti spoluobčanů
 • i nadále vydávat a obsahově vylepšovat Jehnický zpravodaj a umožnit zde občanům vyjádřit svůj názor bez cenzury
 • internet

Kultura a sport:

 • pokračovat i nadále v pořádání společenských akcí
 • vytvářet prostředí pro konání pravidelných společenských a sportovních akcí pro děti a dospělé
 • úzce spolupracovat s místními sportovními organizacemi a kluby s podporou naší jehnické školy
 • podporovat i nadále činnost našich se­niorů a hasičů

Oblast životního prostředí:

 • pravidelné čištění komunikací
 • průběžná údržba zeleně
 • vybudování klidové zóny s dětským hřiš­těm

Bezpečnost:

 • usilovat o zvýšení počtu strážníků Městské policie vyčleněných ke službě v městské části Jehnice
 • snaha o monitorování komunikací a prostranství s cílem snížení kriminality v nočních hodinách
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Petr Cech muž 65 podnikatel
3 Ing. Lubomír Tyc muž 55 podnikatel
4 Ing. Milena Otavová, Ph.D. žena 47 vysokoškolský učitel
5 Eliška Zimmermannová žena 26 studentka
6 MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. muž 46 zvěrolékař
7 JUDr. Petr Cech muž 38 podnikatel
1

Ing. David Grund (30 let) Lídr kandidátky

ředitel v akciové společnosti

V nadcházejících volbách budete rozhodovat i o tom, kdo a jak bude řídit nejen radnici, ale i městkou část jako takovou. Vážím si toho, že jste se rozhodli přečíst si a zjistit, co konkrétního chce v naší městské části zlepšit právě ODS.

Uplynulé čtyři roky byly z našeho pohledu zejména obdobím promarněných šancí a roztržek ve vedení radnice. Slibovaná změna politické kultury k lepšímu se nedostavila, což se projevilo při rozepřích ohledně ředitele koupaliště nebo slučování školek (přičemž v některých školkách přetrvávají problémy dodnes). Rovnou dvakrát se rozpadla koalice, a dokonce došlo k fyzické konfrontaci radních. Investice do městské části byly spíše sporadické, hospodaření nekoncepční a pokulhávalo i zajištění běžných činností, jako je například sekání trávy, úklid sněhu nebo jiná běžná údržba veřejného prostranství. Z našeho pohledu naprosto nedostatečná byla komunikace s občany o přípravě a průběhu přeložky tramvaje Plotní. Lidé proto často získali pocit, že vedení radnice se více handrkuje o svá křesla, místo aby se staralo o občany a jejich potřeby. Takový přístup ke správě věcí veřejných je pro nás cizí a nepřijatelný.

Pokud nám dáte důvěru, budeme realizovat projekty, které citelně přispějí k lepšímu životu v naší městské části. Významně zlepšíme občanskou vybavenost a budeme kultivovat veřejný prostor, budeme usilovat o možnost odkupu obecních bytů jejich současnými nájemníky, budou-li o to mít zájem, budeme prosazovat zjednodušení byrokracie a digitalizaci úředních úkonů. Jednou z našich priorit samozřejmě bude i bezpečnost – považujeme za chybu, že byl minulou koalicí dopuštěn záměr zrušit v naší městské části služebnu městské policie. Osobně pak považuji za ostudné, že Brno-jih, jako součást druhého největšího města v republice, nemá dobudovanou kanalizační síť. Uděláme také vše pro to, aby městská část měla vliv na budoucí využití kolejí Masarykovy univerzity na ulici Lomená. Budeme vždy jednat čestně – bez faulů a na rovinu.

Témat, která chceme řešit, a konkrétních projektů, které chceme realizovat, je ale daleko více. Neváhejte se proto podívat do našeho kompletního volebního programu na stránkách nebo na Facebooku.

Volební program pro městskou část

Program jednotlivých částí

Komárov

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Budeme efektivně a odborně koordinovat s městem a dotčenými společnostmi zásadní stavebně-dopravní projekty, jako jsou např. Tramvaj Plotní, velký městský okruh, výstavba protihlukových opatření a rekonstrukce páteřních komunikací – Kšírova, Komárovská, Černovická a další ulice, které je potřeba nutně zrekonstruovat. Informovanost občanů a komunikace s nimi bude naší prioritou.

Budeme podporovat udržitelný rozvoj cyklodopravy. Zároveň však budeme dbát, aby cyklisté důsledně dodržovali všechna pravidla a předpisy, a to v zájmu bezpečnosti občanů naší městské části. Zejména pak odmítáme experimentování s bezpečností dopravy a její plynulostí, vpouštěním cyklistů a bruslařů do jednosměrných ulic.

Zajistíme, aby chystané nekoncepční zavedení systému rezidentního parkování nedopadlo negativně na životy obyvatel v blízkosti Brna-středu.

Naší prioritou je legalizace maximálního množství parkovacích míst a vytvoření nových, například v lokalitě v blízkosti sídliště, parku u Lomené a pošty. Avšak nikdy ne na úkor zeleně jako tomu bylo v minulosti.

Dále budeme pokračovat v opravách místních komunikací, chodníků a zastávek MHD. Víme, že i tady je prostor pro zlepšení.

Také trváme na přesunutí odjezdů u noční dopravy, kdy autobusy odjíždí z nevyhovujících prostor u viaduktu Křenová.

BYDLENÍ

Nabídneme k odkoupení do osobního vlastnictví byty, jejichž obyvatelé o to projeví zájem a u kterých bude takový postup možný. Zasadíme se o to, aby prodejní cena zohledňovala dobu užívání bytu a případné investice do něj vložené.

Budeme pokračovat v regeneraci bytových domů dle stanoveného plánu. O nedostatcích víme a jsme si vědomi nutnosti rychle je začít řešit.

Chceme aktivně hledat řešení, aby bylo kde poblíž sídliště nakupovat potraviny a byla zde dostupná lékárna či bankomat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Ihned po volbách ztrojnásobíme objem úklidových prací na veřejných prostranstvích (chodníky, parky, obecní komunikace, zimní údržba, sekání trávy u bytových domů).

Všechna místa, kde jsou uloženy popelnice, nově postavíme, oplotíme a uzamkneme. Současný dlouhodobý stav je neúnosný a nehygienický.

Víme, že nikdo v sídlišti nechce přebudovat vnitroblok. Ani nám se ten nápad nelíbil. Chceme zlepšit kvalitu zeleně, vybudovat veřejný gril, dodat více herních prvků, a zajistit výměnu nových laviček, které budou vyhovovat i seniorům. Zkrátka, řídíme se myšlenkou, co už v sídlišti funguje desítky let, nemá smysl měnit, ale pouze udržovat.

Vybudujeme další oplocený psí výběh a ty stávající zvětšíme. Chceme do pronájmu i auto vysavač na psí exkrementy a současně dovybavit celou městskou část odpadkovými koši včetně sáčků pro majitele psů.

Vyměníme na všech dětských hřištích herní prvky (plechové, v létě rozpálené pískoviště musíme vyměnit co nejdříve),  budeme se snažit všechna hřiště oplotit dřevěnou konstrukcí. Tam kde to půjde, vysadíme novou trávu. 2x ročně budeme měnit v pískovištích písek. Hřiště budeme ve spolupráci s rodiči dělat vícegenerační.

V horkých letních dnech chceme každý den kropit silnice a chodníky. Budeme hledat místa, kam umístit pítka na vodu.

Chceme představit a diskutovat s občany velké projekty a studie, jako je např. revitalizace Mariánského náměstí.

Chceme také vybudovat nový květinový park u retenční nádrže na velkém volném prostranství.

BEZPEČNOST  

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zabránili stěhování služebny Městské policie z Komárova. Tento krok považujeme na koncepčně špatný. Prosazujeme větší nasazení strážníků v ulicích hlavně ve večerních hodinách, kdy hlídka projede městskou část zpravidla jen jednou. Jelikož naší městskou částí vedou cyklostezky a cyklisté zde ohrožují chodce a maminky s kočárky, hlavně na přechodech pro chodce a řidiče vozidel v jednosměrkách, chceme v těchto místech větší dohled městské policie.

Chceme opravit veřejné osvětlení a v místech, kde není jej dobudovat. Víme z vlastní zkušenosti, že procházet večer sídlištěm nemusí budit dojem bezpečí, hlavně v průchodech.

Chceme zajistit a podporovat systém přednášek na školách i školkách – přednášky MP a PČR a SDH ohledně prevence (princip, jak se mám zachovat, když…).

Až se dokončí přeložka tramvaje, měla by do naší městské části také být dána možnost zavedení kamerového systému, který chceme zaměřit na parkoviště. Jsme si vědomi citlivosti ochrany soukromí, a proto budeme dbát na toto při projektování.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Budoucnost vzdělání patří mezi naše priority.

Budeme hledat řešení k vybudování školního bazénu na ZŠ Tuháčkova. Víme, že všechny děti z našich ZŠ musí ve druhých a třetích ročnících jezdit plavat na Rašínovu. Nabízí se otázka, proč bazén, když máme biotop. Bohužel biotop je sezonní, děti potřebují plavat ve školním roce.

Bazén chceme mimo školní dobu otevřít i veřejnosti pro plavání miminek a oddílům, či jednotlivcům.

Chceme školským zařízením nabídnout prostor na svoje pravidelné vystoupení (kulturní sál).

Chceme zajistit a podporovat systém přednášek ze zdravotnictví ve ZŠ a školkách ohledně prevence zdravého životního stylu (správná výživa, čištění zubů, první pomoc atd…)

Budeme usilovat o to, aby pro rodiče nebyl problém umístit své děti do školky na Brně-jihu. Prosazujeme rozšíření kapacity stávajících školek, případně výstavbu nové v závislosti na populační křivce. Myslíme si, že radnice má podávat pomocnou ruku pro všechny, kdo mají nápady a chtějí pro naše děti něco dobrého udělat.

V oblasti základních škol budeme prosazovat zpřístupněni víceúčelových hřišť i pro odpolední sportovní kroužky. Na Tuháčkové je to dodnes nemožné. Jsme také pro, aby byla pro děti ze školní družiny k dispozici plocha pro aktivní vyžití. Budeme nadále jako městská část finančně podporovat pobyty našich dětí na školách v přírodě s pohybem na horském vzduchu.

Podporujeme větší rozpočet do základních uměleckých škol.

Chceme podporovat sportovní kluby v naší městské části, jak je z našeho programu jasné, podporujeme každou aktivitu dětí a mládeže (sport, skauting, SDH…).

Budeme hledat místa, kam lze do veřejných venkovních prostorů dát zdarma Wi-Fi.

Budeme prosazovat realizaci komárovských vánočních trhů, ze kterých bychom rádi udělali pěknou tradici.

Zajistíme pokračující podporu sportovního areálu FC Sparta Brno a Lokomotiva Horní Heršpice.

SAMOSPRÁVA A HOSPODAŘENÍ

Úřad v naší městské části nesmí být pouze dalším kolečkem v byrokratickém stroji. Právě naopak, úřad musí být místo, které nám pomáhá s byrokracií bojovat. Budeme nabízet systém jedněch dveří tak, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky. Zavedeme i možnost komunikace s úřadem elektronicky. Klasickou formu styku s úřadem zachováme, chceme ale lidem nabídnout i moderní způsob, jak si na úřadě vyřešit nejrůznější záležitosti. Samozřejmostí musí být, že všude na úřadech zaplatíte kartou nebo převodem. Budeme pracovat i na rozvoji sítí nové generace.

S naším příchodem se změní i komunikace s občany. Nemyslíme, že je v roce 2018 normální komunikovat s občany pomocí nepravidelného časopisu nebo nepřehledného webu. Polofunkční, placený Facebook chceme spravovat tak, jak se to v této době dělá. Kurýr chceme vydávat pravidelně, víme, že každý občan nemá přístup k internetu.        

Díky posledním 4 rokům, kdy nedošlo ke shodě na žádném velkém projektu, je na účtech radnice téměř 100 milionů korun. Chceme občany zapojit do rozdělování těchto peněz pomocí projektů, které mají pro občany sloužit. Kulturní sál, plavecký bazén atd. Nechceme další 4 roky okrást obyvatele o rozvoj jejich městské části, místa, kde tráví celý svůj život a po politicích čekají, že jej budou zvelebovat a tím jim zlepšovat život a zhodnocovat ceny jejich nemovitostí.

Horní Heršpice

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Budeme efektivně a odborně koordinovat s městem a dotčenými společnostmi zásadní stavebně-dopravní projekty, jako jsou např. Tramvaj Plotní, velký městský okruh, výstavba protihlukových opatření a rekonstrukce páteřních komunikací – Kšírova, Bohunická, Záhumenice a další ulice, které je nutně potřeba zrekonstruovat. Informovanost občanů a komunikace s nimi bude naší prioritou.

Budeme podporovat udržitelný rozvoj cyklodopravy. Zároveň však budeme dbát na to, aby cyklisté důsledně dodržovali všechna pravidla a předpisy, a to v zájmu bezpečnosti občanů naší městské části. Zejména pak odmítáme experimentování s bezpečností dopravy a její plynulostí, pouštěním cyklistů a bruslařů do jednosměrných ulic. Zlepšíme situaci s parkováním na ulici Pěšina, Chleborádova a u ZŠ Bednářova.

Naší prioritou je legalizace maximálního množství parkovacích míst a vytvoření nových, například v lokalitě ulice Kšírova, Bohunická a další. Avšak nikdy ne na úkor zeleně, jak tomu bylo v minulosti.

Dále budeme pokračovat v opravách místních komunikací, chodníků a zastávek MHD. Víme, že i tady je prostor pro zlepšení.

I přes to, že dnes jsou ulice Kšírova, Sokolova a Bohunická dána jako objízdná trasa projektu Tramvaj Plotní, chceme v součinnosti s městem pracovat a připravit plán na snížení frekvence dopravy v Horních Heršpicích.

Také trváme na přesunutí odjezdů noční dopravy, kdy autobusy odjíždí z nevyhovujících prostor u viaduktu Křenová.

BYDLENÍ

Nabídneme k odkoupení do osobního vlastnictví byty, jejichž obyvatelé o to projeví zájem a u kterých bude takový postup možný. Zasadíme se o to, aby prodejní cena zohledňovala dobu užívání bytu a případné investice do něj vložené.

Budeme nadále podporovat bezúročné půjčky občanům za účelem rekonstrukcí zvelebování jejich nemovitostí.

Budeme pokračovat v regeneraci bytových domů dle stanoveného plánu.

Chceme aktivně hledat řešení a podporovat místní podnikatele, aby bylo kde nakupovat potraviny. Také budeme hledat místo pro bankomat v Horních Heršpicích.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ihned po volbách ztrojnásobíme objem úklidových prací na veřejných prostranstvích (chodníky, parky, obecní komunikace, zimní údržba, sekání trávy v okolí rodinných a bytových domů).

Všechna místa, kde jsou uloženy popelnice, oplotíme a uzamkneme. Současný dlouhodobý stav je neúnosný a nehygienický.

Vybudujeme nové oplocené psí výběhy se zázemím pro agility a zázemím (lavička, odpadkový koš). Chceme do pronájmu i auto vysavač na psí exkrementy a současně dovybavit celou městskou část odpadkovými koši včetně sáčků pro majitele psů.

Vyměníme na všech dětských hřištích herní prvky a budeme se snažit všechna hřiště oplotit. Tam, kde to půjde, vysadíme novou trávu.

V létě v horkých dnech chceme každý den kropit silnice a chodníky. Budeme hledat místa, kam umístit pítka na vodu.

Provedeme doplnění a vylepšení vánoční výzdoby.

Chceme občanům představit a diskutovat s nimi o velkých projektech a studiích, jako je např. revitalizace Mariánského náměstí v Komárově nebo úprava plochy na ulici U Terminálu v Horních Heršpicích.

BEZPEČNOST

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zabránili stěhování služebny Městské policie z Komárova. Tento krok považujeme na koncepčně špatný. Prosazujeme větší nasazení strážníků v ulicích hlavně ve večerních hodinách, kdy hlídka projede městskou část zpravidla jen jednou. Jelikož naší městskou částí vedou cyklostezky a cyklisté zde ohrožují chodce a maminky s kočárky hlavně na přechodech pro chodce a řidiče vozidel v jednosměrkách, chceme v těchto místech větší dohled městské policie.

Chceme opravit veřejné osvětlení a v místech, kde není, jej dobudovat. Víme z vlastní zkušenosti, že procházet večer špatně osvětlenou ulicí nemusí budit dojem bezpečí.

Až se dobuduje přeložka tramvaje, měla by v naší městské části také být možnost zavedení kamerového systému, který chceme zaměřit na parkoviště. Jsme si vědomi citlivosti ochrany soukromí, a proto na toto budeme dbát při projektování.

Obdobně jako na komunikaci u ZŠ Tuháčkova chceme ranní dohled městské policie u přechodu na ulici Sokolova z důvodu příjezdu školáků ZŠ Bednářova a u školky Záhumenice (objízdná trasa projektu Tramvaj Plotní).

Chceme zajistit a podporovat systém přednášek na školách i školkách – přednášky MP, PČR a SDH ohledně prevence (princip, jak se mám zachovat, když…).

Chceme zvýšenou četnost kontrol MP u ubytovny na ulici K terminálu.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Budoucnost vzdělání patří mezi naše priority.

Budeme hledat řešení k vybudování školního bazénu na ZŠ Tuháčkova. Víme, že všechny děti z našich ZŠ musí ve druhých a třetích ročnících jezdit plavat na Rašínovu. Nabízí se otázka, proč bazén, když máme biotop. Bohužel biotop je sezonní, děti potřebují plavat ve školním roce.

Bazén chceme mimo školní dobu otevřít i veřejnosti pro plavání miminek a oddílům, či jednotlivcům.

Na biotopu vyměníme povrch mol, aby byl bezpečný a komfortní. Pro údržbu a zvýšení bezpečnosti dna biotopu pořídíme vodní vysavač.  

Chceme oběma školským zařízením nabídnout prostor pro pravidelná vystoupení (kulturní sál).

Chceme opravit tělocvičnu na ZŠ Bednářova a vyřešit parkoviště u této ZŠ, dnešní situace s vyzvedáváním dětí a parkováním je v podstatě neúnosná hlavně v ranních a odpoledních hodinách.

Chceme zajistit a podporovat systém přednášek ze zdravotnictví v ZŠ a školkách ohledně prevence a zdravého životního stylu (správná výživa, čištění zubů, první pomoc atd…)

Budeme usilovat o to, aby pro rodiče nebyl problém umístit děti do školky na Brně-jihu. Prosazujeme rozšíření kapacity stávajících školek, případně výstavbu nové v závislosti na populační křivce. Myslíme si, že radnice má podávat pomocnou ruku všem, kdo mají nápady a chtějí pro naše děti něco dobrého udělat.

V oblasti základních škol budeme prosazovat zpřístupněni víceúčelových hřišť i pro odpolední sportovní kroužky. Jsme také pro to, aby byla pro děti ze školní družiny k dispozici plocha pro aktivní vyžití. Budeme nadále jako městská část finančně podporovat pobyty našich dětí na školách v přírodě s pohybem na horském vzduchu.

Chceme podporovat vznik kroužků pro děti, maminky, seniory apod. v KD Retro. Chtěli bychom, aby KD Retro plnil svou funkci jak pro společenské, tak i pro kulturní akce a stal se z něj styčný bod setkávání občanů Horních Heršpic.

Podporujeme větší rozpočet do základních uměleckých škol.

Chceme podporovat sportovní kluby v naší městské části, jak je z našeho programu jasné, podporujeme každou aktivitu dětí a mládeže (sport, skauting, SDH…).

Dlouhodobě podporujeme sportovní areál Lokomotivy Horní Heršpice. Zasadíme se o rekonstrukci objektů v tomto areálu a kultivaci celého prostoru areálu.

Revitalizujeme a přizpůsobíme parník v areálu Hněvkovského tak, aby mohl být využíván pro volnočasové aktivity dětí.

Budeme hledat místa, kam lze do veřejných venkovních prostorů dát zdarma Wi-Fi.

SAMOSPRÁVA A HOSPODAŘENÍ

Úřad v naší městské části nesmí být pouze dalším kolečkem v byrokratickém stroji. Právě naopak, úřad musí být místo, které nám pomáhá s byrokracií bojovat. Budeme nabízet systém jedněch dveří tak, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky. Zavedeme i možnost komunikace s úřadem elektronicky. Klasickou formu styku s úřadem zachováme, chceme ale lidem nabídnout i moderní způsob, jak si na úřadě vyřešit nejrůznější záležitosti. Samozřejmostí musí být, že všude na úřadech zaplatíte kartou nebo převodem. Budeme pracovat i na rozvoji sítí nové generace.

S naším příchodem se změní i komunikace s občany. Nemyslíme, že je v roce 2018 normální komunikovat s občany pomocí nepravidelného časopisu nebo nepřehledného webu. Polofunkční placený Facebook chceme spravovat tak, jak se to v této době dělá. Kurýr chceme vydávat pravidelně, víme, že každý občan nemá přístup k internetu.

Kvůli tomu, že v uplynulých 4 letech nedošlo ke shodě na žádném velkém projektu, je na účtech radnice téměř 100 milionů korun. Chceme občany zapojit do rozdělování těchto peněz pomocí projektů, které mají pro občany sloužit - kulturní sál, plavecký bazén atd. Nechceme další 4 roky okrádat obyvatele o rozvoj jejich městské části, místa, kde tráví celý svůj život a od politiků očekávají, že jej budou zvelebovat a tím jim zlepšovat život a zhodnocovat ceny jejich nemovitostí.

Dolní Heršpice a Přízřenice

DOPRAVA

Budeme efektivně a odborně koordinovat s městem a dotčenými společnostmi zásadní stavebně-dopravní projekty, jako jsou např. výstavba protihlukových opatření a rekonstrukce páteřních komunikací. Informovanost občanů a komunikace s nimi jsou naší prioritou.

Budeme podporovat udržitelný rozvoj cyklodopravy. Zároveň však budeme dbát, aby cyklisté důsledně dodržovali všechna pravidla a předpisy, a to v zájmu bezpečnosti občanů naší městské části.

Zajistíme, aby chystané nekoncepční zavedení systému rezidentního parkování v MČ Brno-střed nedopadlo negativně na životy obyvatel naší městské části.

Naší prioritou je legalizace maximálního množství parkovacích míst a vytvoření nových, například na ulici Chleborádova, avšak nikdy ne na úkor zeleně, jak tomu bylo v minulosti.

Dále budeme pokračovat v opravách a údržbě místních komunikací a chodníků. Zejména se zasadíme o vybudování chodníku spojujícího Horní a Dolní Heršpice a chodníku na ulicích Modřická a Zelná. Domníváme se, že chodníky a silnice je třeba udržovat a opravovat průběžně, nejen těsně před volbami. Rádi bychom tedy co nejdříve opravili zanedbané úseky silnic, například na ulicích V Polích a Ke Svratce. Jistě nám dáte zapravdu, že zejména v některých částech Přízřenic v jarních a letních měsících pro plevel téměř nejsou vidět chodníky. Chceme proto zajistit pravidelnou údržbu chodníků i v tomto ohledu.

Záleží nám na bezpečí provozu, hodláme proto věnovat pozornost nebezpečným úsekům komunikací v naší MČ a budeme navrhovat vhodná opatření (ukazatele rychlosti, zpomalovače) např. na křižovatce ulic Havránkova, Chleborádova, Jižní náměstí. Dále chceme zajistit, aby byl u MŠ Zelná zřízen přechod pro chodce.

Zasadíme se o zastřešení zastávek tam, kde to bude možné.

BYDLENÍ

Mnoho obyvatel naší městské části postihlo vyhlášení záplavového území v 90. letech, čímž došlo ke znehodnocení některých pozemků. Tyto pozemky jejich majitelé nemohou využívat tak, jak zamýšleli, především tedy ke stavbám rodinných domů. Dochází tu k situacím, kdy je developerům umožněno s podmínkou individuálního protipovodňového opatření stavět takřka „na břehu řeky“, zatímco běžný občan jen stěží získá povolení postavit si dům na svém pozemku, který je od řeky vzdálen několik stovek metrů a navíc oddělený několika zastavěnými ulicemi. Městská část sice nemůže zrušit záplavové území, my jsme však rozhodnuti apelovat na město Brno a bojovat o výstavbu hromadného protipovodňového opatření.

Je s podivem, že v dnešní době jedna z částí Brna stále nemá dobudovanou kanalizaci. Důležitým bodem našeho programu v oblasti bydlení je tedy vybudování kanalizace v Přízřenicích.

Budeme nadále podporovat bezúročné půjčky občanům za účelem rekonstrukcí jejich nemovitostí.

Nesouhlasíme s výstavbou výrazně odporující vesnickému rázu Dolních Heršpic a Přízřenic. Jsme proti plánované výstavbě sídliště za ulicí Chleborádova.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ihned po volbách ztrojnásobíme objem úklidových prací na veřejných prostranstvích (chodníky, parky, obecní komunikace, zimní údržba, sekání trávy v okolí rodinných a bytových domů).

Vybudujeme nové oplocené psí výběhy se zázemím pro agility a zázemím (lavička, odpadkový koš). Chceme do pronájmu i auto vysavač na psí exkrementy a současně dovybavit celou městskou část odpadkovými koši včetně sáčků pro majitele psů.

Na všech hřištích provedeme nutné výměny herních prvků a budeme se snažit všechna hřiště oplotit. Tam, kde to půjde, vysadíme novou trávu. Rádi bychom vdechli život hřišti za „Mydlárnou“. Tato plocha je sice nachystaná na využití jako hřiště, není však dostatečně vybavená a jak je vidět z jejího (ne)užívání, nenabízí občanům zřejmě to, co by od ní očekávali. Chceme tedy projednat možnost zřídit sportovní nebo dětské hřiště. Součástí našeho řešení této plochy je i řešení samotné Mydlárny, přičemž preferujeme odstranění této stavby.

V létě v horkých dnech chceme každý den kropit silnice a chodníky. Budeme hledat místa, kam umístit pítka na vodu.

BEZPEČNOST

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zabránili stěhování služebny Městské policie z Komárova. Tento krok považujeme za koncepčně špatný. Prosazujeme větší nasazení strážníků i v Dolních Heršpicích a Přízřenicích, a to také ve večerních hodinách, kdy hlídka projede městskou část zpravidla jen jednou.

Jsme pro silnější dohled hlídek v Dolních Heršpicích a Přízřenicích. V místech kde jsou hřiště plné střepů od skla.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Budoucnost vzdělání patří mezi naše priority.

Chceme opravit tělocvičnu na ZŠ Bednářova a vyřešit parkoviště u této ZŠ, dnešní situace s vyzvedáváním dětí a parkováním je v podstatě neúnosná hlavně v ranních a odpoledních hodinách.

Děti z našich ZŠ musí ve druhých a třetích ročnících jezdit plavat na Rašínovu, proto budeme hledat řešení k vybudování školního bazénu na ZŠ Tuháčkova. Nabízí se otázka, proč bazén, když máme biotop. Bohužel biotop je sezónní, děti potřebují plavat ve školním roce. Bazén chceme mimo školní dobu otevřít i veřejnosti pro plavání miminek a oddílům či jednotlivcům.

Chceme oběma školským zařízením nabídnout prostor pro pravidelná vystoupení (kulturní sál). Jako městská část budeme nadále finančně podporovat pobyty našich dětí na školách v přírodě s pohybem na horském vzduchu.

Vztah ke školním zařízením si děti vytváří již v mateřské škole, proto budeme i v mateřinkách podporovat vytváření stabilních kolektivů vyučujících tak, aby bylo možné dětem zajistit zázemí, na nějž se budou moci spolehnout.

Budeme usilovat o to, aby pro rodiče nebyl problém umístit děti do školky na Brně-jihu. Prosazujeme rozšíření kapacity stávajících školek, případně výstavbu nové v závislosti na populační křivce.

Podporujeme větší rozpočet do základních uměleckých škol.

Chceme podporovat sportovní kluby v naší městské části a jak je z našeho programu jasné, podporujeme každou aktivitu dětí a mládeže.

Budeme hledat místa, kam lze do veřejných venkovních prostorů dát zdarma Wi-Fi.

Chceme podporovat vznik kroužků pro děti, maminky, seniory apod. v KD Retro. Chtěli bychom, aby KD Retro plnil svou funkci jak pro společenské, tak i pro kulturní akce a stal se z něj styčný bod setkávání občanů z Dolních Heršpic a Přízřenic.

V neposlední řadě jsme rozhodnuti podporovat činnost Sdružení dobrovolných hasičů Přízřenice. Toto sdružení pravidelně prokazuje, že je naší MČ přínosem nejen v oblasti bezpečnosti, ale také při organizaci kulturních akcí. Proto chceme finančně zapojit městskou část do rekonstrukce objektu, který bude sloužit jako sklad a vytápěná šatna.

SAMOSPRÁVA A HOSPODAŘENÍ

Úřad naší městské části nesmí být pouze dalším kolečkem v byrokratickém stroji. Právě naopak, musí být místem, které občanům pomáhá s byrokracií bojovat. Budeme nabízet systém jedněch dveří tak, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky. Zavedeme i možnost komunikace s úřadem elektronicky. Klasickou formu styku s úřadem zachováme, chceme však lidem nabídnout i moderní způsob, jak si na úřadě vyřešit nejrůznější záležitosti. Samozřejmostí musí být možnost platit kartou nebo převodem. Budeme pracovat i na rozvoji sítí nové generace.

S naším příchodem se změní i komunikace s občany. Domníváme se, že komunikace s občany pomocí nepravidelného časopisu nebo nepřehledného webu není v dnešní době dostatečná. Napůl funkční placený Facebook chceme spravovat tak, jak se to v této době dělá. Kurýr chceme vydávat pravidelně, neboť víme, že každý občan nemá přístup k internetu.

Za poslední 4 roky nedošlo ke shodě na žádném velkém projektu a následkem toho je na účtech radnice téměř 100 milionů korun. Chceme občany zapojit do rozdělování těchto peněz pomocí projektů, které mají pro občany sloužit. Kulturní sál, plavecký bazén atd. Nechceme, aby rozvoj naší městské části další 4 roky stagnoval. Chceme plynulý rozvoj a zvelebování, jaké může občan očekávat od politiků, kteří jej zastupují.

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Lukáš Boula muž 35 obchodník v IT
3 Ing. David Bartas muž 27 ředitel sekce EU v Liberálním institutu
4 Ing. Richard Vašíček muž 40 vedoucí výroby
5 Ing. Robert Šrahol muž 34 programátor
6 Mgr. Petra Querol y Saez žena 31 tlumočnice a překladatelka
7 Ondřej Malý muž 41 OSVČ
8 Lenka Horká žena 28 mateřská dovolená
9 Petra Žáková žena 39 OSVČ
10 Martin Horký muž 28 vedoucí skladu
11 Jelena Boulová žena 65 důchodce
12 Sylva Trenzová žena 48 aranžérka květin
13 Mgr. Lenka Bartolšicová žena 49 pedagog JAMU
14 Jan Chalupa muž 31 konzultant
15 Lukáš Pokruta muž 30 bankéř
16 Ondřej Němeček muž 24 bezpečnostní technik
17 Marek Sedlák muž 29 podnikatel
18 Sabina Beranová žena 20 studentka
1

Ing. Renata Šťastná (54 let) Lídr kandidátky

referentka

Jako většinu Brňáků také mě v posledních letech trápí nekoncepčnost řešení oprav komunikací, ucpané silnice, kolony... Tento fakt se nevyhýbá ani Jundrovu, právě do řešení dopravní situace v Jundrově se proto hodlám aktivně zapojit. Problematiku chci řešit koncepčně v celoměstské spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna a dotčenými městskými částmi. Považuji za nutné obnovit jednání z úrovně „města“ s městskou částí Komín na vybudování tolik pro Jundrov potřebného mostu.

Dalším bolavým tématem je parkování. Vedení městské části se musí aktivně zapojovat do budování parkovacích míst a hledat prostředky a parcely, kdy by bylo možné postavit parkovací dům či domy, nebo třeba jen navýšit počet míst změnou dopravního značení. Jsme okrajovou městskou částí a v celkové koncepci parkovacích míst je nutné spolupracovat s městem a vytvořit záchytná parkovací místa.

Jako ženě mi v Jundrově chybí služby, které musím vyhledávat v okolních městských částech. Proto mojí snahou bude vytvořit podmínky pro živnostníky, aby mohly vzniknout obchůdky a provozovny pro jundrovské občany.

Žiji v Jundrově a miluji naši městskou část. Není mi lhostejné, jakým směrem se bude ubírat její vývoj. Moc dobře si pamatuji, jak neradostný a neperspektivní byl život před rokem 1989 a mám strach, že posilují ti, kteří na tom tehdy měli největší podíl. Pokud sdílíte mé obavy i mé plány, pak prosím přijďte k volbám.

Volební program pro městskou část

Žijeme pro politiku, ale nejen politikou

Pracujeme tvrdě, a to i sami na sobě. Umíme vystoupit z komfortní zóny, zkoušet nové věci a navštěvovat nová místa. Ale i si pořádně odpočinout a věnovat se těm, které máme rádi. A věříme, že tohle je recept na šťastný život, který s vámi chceme sdílet.

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. František Vitula, Ph.D. muž 56 lesní inženýr, soudní znalec
3 Radim Křivánek muž 54 obchodní vedoucí regionu
4 Michal Chládek muž 22 student
5 Ing. Jiří Pokorný muž 36 vedoucí skladu
6 Bc. Hynek Julínek muž 44 vedoucí Centra informačních a komunikačních technologií, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
7 Karel Kroupa muž 38 sportovec
8 Filip Skoupý muž 43 obchodník
9 Ing. Zdeněk Dvořák muž 58 stavební inženýr
10 Michal Kšica muž 32 obchodní zástupce
11 Mgr. Hana Kašpárková žena 49 vedoucí obchodu
12 Ing. Arnošt Mohyla muž 58 manažer
13 Ing. Petr Kalášek muž 49 podnikatel
14 Alena Černá muž 64 důchodce
15 Lenka Jančíková žena 32 OSVČ
1

Ing. Michal Velička (40 let) Lídr kandidátky

vedoucí účetní kanceláře

Narodil jsem se v Brně, ve kterém také s rodinou celý život žiji, vychováváme zde syna Filípka a dceru Nelinku. Kohoutovice jsou mojí srdeční záležitostí. Jestliže se o Brnu říká, že je speciální, naše městská část zase patří k nejkrásnějším. Svou svěží zelení, klidnou atmosférou, dobrými sousedskými vztahy. To však zdaleka neznamená, že není co zlepšovat. Právě naopak. To byl hlavní důvod, proč jsem před devíti roky vstoupil do Občanské demokratické strany. Dost mi vadilo, že vedení městské části jen mluvilo a slibovalo, ale „skutek utek“. Jsem „odkojen“ soukromým sektorem a dobře vím, jak zlepšit práci úředníků. A kromě znalostí mám i chuť změnit věci, co mi hodně vadí.

Většina obyvatel bydlí v nájemních bytech, které vlastní město. To není ideální, o svůj majetek se nejlépe stará skutečný vlastník. Magistrát až k nám těžko dohlédne. Proto budu prosazovat převod bytů jejich uživatelům. Ale jen za slušných a transparentních podmínek, za rozumnou cenu a bez zbytečné byrokracie.

Občanská vybavenost v Kohoutovicích je na slušné úrovni, ale já vidím prostor pro zlepšení a další rozvoj. Mám vizi spočívající ve spojení nabídky lokálních produktů a podpoře jejich dodavatelů. Co třeba obchodní místo, které by vyhovovalo polohou, možností zaparkovat i sortimentem zboží? Nechceme hernu a krámky, připomínající asijskou tržnici. Mám představu, kde ho postavit a jak bude vypadat.

Trápí mne neutěšený stav dopravy. Nová moderní sídla se neobejdou bez podzemních garáží. Ale co se čtyřkolovými miláčky ve starším panelovém sídlišti? Hodně by pomohly parkovací domy. Podpořím stavbu dvou vícepodlažních parkovacích domů, které mohou ve velmi krátké době uspokojit poptávku tam, kde lze jen těžko zaparkovat.

Pomozte zlepšit naše krásné Kohoutovice! Občanská demokratická strana je spolehlivý partner. Máte moje slovo!

Volební program pro městskou část

Privatizace

Většina obyvatel městské části Brno-Kohoutovice bydlí v městských bytech. To není ideální, o svůj majetek se nejlépe stará skutečný vlastník. Proto budeme prosazovat převod bytů jejich uživatelům, město si může ponechat jen malou část bytů jako sociální bydlení. Privatizace musí proběhnout za slušných a transparentních podmínek, za rozumnou cenu a bez zbytečné byrokracie.

 • Prosadíme privatizaci bytového fondu
 • Nastavíme transparentní podmínky
 • Stanovíme férovou cenu
 • Vyhlásíme jasné termíny
 • Všem, kteří si na vlastní náklady zrekonstruovali bytové jádro, zohledníme náklady

Podpora podnikání a zároveň odpovědnost za pěkné okolí

Podnikání vyžaduje odvahu vykročit do neznáma. Odměnou je uspokojení, že se podařilo převzít zodpovědnost za sebe, rodinu, spolupracovníky. Začátky však bývají těžké. Chceme účinně pomáhat začínajícím podnikatelům.

 • Vytipujeme vhodné lokality pro podnikání a poskytneme prostory pro rozjezd v podnikatelském inkubátoru
 • Podpoříme drobné podnikání
 • Budeme prosazovat výstavbu a zeleň ve stavebním dvoře
 • Vybudujeme cyklostezky, které propojí Bystrc a Žebětín s Kohoutovicemi, případně i s Lískovcem
 • Postavíme rozhlednu

Doprava a parkování

Stav dopravy je neutěšený. Nová moderní sídla se neobejdou bez podzemních garáží. Ale co s auty ve starším sídlišti? Aktuálně pomohou parkovací domy. Podpoříme stavbu dvou vícepodlažních parkovacích domů, které v krátké době rozšíří parkovací kapacitu.

 • Připravíme výstavbu minimálně dvou parkovacích domů v tzv. zeleném modu
 • Rozšíříme vozovky Výletní za účelem vybudování parkovacích míst a zlepšení průjezdnosti
 • Prosadíme výstavbu parkovacích stání na Voříškově ulici
 • Podpoříme výstavbu parkovacích míst na ulici Ulička
 • Ve vybraných lokalitách vybudujeme parkovací místa pro motocykly
 • Odmítáme zónování a placená stání

MOP

Servisní organizace městské části musí jít do sebe. Chceme změnit mnohdy necitlivý přístup k občanům i k činnostem a objektům, které má ve své péči. Pracovníkům MOPu zajistíme pěkné prostředí v novém sídle.

 • Budeme vyžadovat přátelské prostředí na MOP
 • Do zamýšlené stavby Kulturní dům začleníme i MOP
 • Blokové čištění nebude začínat dříve jak v 9 hodin
 • Budeme všechny chodníky udržovat i v zimě (zrušíme „V zimě se neudržuje“)
 • Zlepšíme úklid veřejných prostor
 • Zlepšíme údržbu, úklid kontejnerových stání a odvoz odpadků

Obchodní  zóna

V městské části chybí kvalitní občanská vybavenost. Jako sůl potřebujeme nové obchodní centrum, které bude vyhovovat polohou, možností zaparkovat i sortimentem zboží. Nechceme hernu a krámky, připomínající asijskou tržnici. Máme vizi kde ho postavit i jak bude vypadat.

 • Shopping street mezi ulicemi Stamicova a Voříškova
 • Budeme pořádat farmářské trhy
 • Umožníme prodej lokálních výrobků

Rozšíření sportovního areálu TJ Tatran

Sportovní areál TJ Tatran je zasazen do pěkného prostředí, má velký potenciál pro další rozvoj. Představuje ideální možnost pro trávení volného času pro obyvatele všech věkových skupin, od mládeže až po seniory. Kromě Tatranu upravíme sportoviště v dalších lokalitách.

 • Sportovní areál změníme na špičkové sportovní centrum pro všechny občany
 • V lokalitě pod Voříškovou ulicí (sportovně rekreační zóna) vybudujeme veřejná sportoviště
 • Vybudujeme nejméně dvě hřiště pro pétanque – volnočasová aktivita pro všechny věkové skupiny
 • Prosadíme výstavbu nového tréninkového fotbalového hřiště
 • Plánujeme lyžařský svah pro děti
  u Lipska, počítáme s osazením
  minivleku pro malé lyžaře a sáňkaře

Pohodlné bydlení s důrazem na estetiku

Kohoutovice jsou pěkná část Brna. Ale je zde velký prostor na zlepšování, zejména na poli občanské vybavenosti. Citlivě zlepšit vzhled zelených ploch, komunikací i budov vyžaduje spolupráci s architekty a dalšími odborníky, koncepci však musíme vytvořit v součinnosti s obyvateli. To je pro nás velkou výzvou v příštím volebním období.

 • Vyvineme tlak na MČ na Kamenném vrchu k redukci výstavby nebo změně charakteru výstavby, abychom zamezili zatížení dopravy v Kohoutovicích
 • Zasadíme se o rozšíření zastávky Anthropos
 • Vybudujeme chodník mezi Lidlem a zastávkou Bellova
 • Připravíme stavbu druhého domu pro seniory
 • Navrhneme využití stávající radnice, přeměníme ji na vzdělávací centrum pro malé i velké
 • Upravíme vstupy do objektů Voříškova 8, 10, 12
 • Zatraktivníme veřejný prostor
 • Osadíme stojany na kola a drobný mobiliář všude tam, kde chybí

Obnova lesoparku

Kohoutovice se pyšní nádhernou lokalitou lesoparku. Jenomže nyní je trochu zanedbán. Naším úkolem je poněkud neutěšený stav radikálně zlepšit. Spojíme se s odborníky a navrhneme takové úpravy, aby byl lesopark co nejdříve v takovém stavu, aby zde rádi odpočívali všichni obyvatelé Kohoutovic.

 • Obnovíme, rozšíříme a zpřístupníme lesopark
 • Vypíšeme architektonickou soutěž a občané sami vyberou jeho podobu
 • Vybudujeme odpočinkové zóny zejména pro rodiče s dětmi a seniory v lokalitě Lesopark za Jírovcovou ulicí
 • V případě přestěhování MOPu ze stávajícího objektu do nového kulturního centra na jeho místě vybudujeme hrací centrum pro děti

Radnice

Laskavá tvář radnice vůči obyvatelům své městské části by měla být samozřejmostí. Ale mnohdy není. Chceme přispět i zde. Často to nestojí žádné finanční prostředky, ale přínos ke zlepšení kvality života občanů je obrovský.

 • Požadujeme pořizovat elektronický zápis ze zasedání rady
 • Chceme vydělit část kapitoly investic (participační rozpočet) a dát občanům možnost, aby sami určili, jak s prostředky naložit
 • Chceme vysílat po internetu přímý přenos ze zasedání zastupitelstva
 • Prosadíme umístit na webu „rozklikávací“ rozpočet městské části
 • Zasadíme se o praxi archivovat videozáznamy z jednání zastupitelstva
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Jiří Zorník muž 67 člen zastupitelstva MČ Brno-Kohoutovice
3 Ing. David Geryk muž 40 stavební inženýr
4 Ing. Jaroslav Sedláček muž 35 bankovní poradce pro firemní klientelu
5 Petr Nevřivý, DiS muž 48 exportní manažer
6 Ing. Miroslav Staněk muž 61 úředník
7 Libor Hájek muž 40 podnikatel
8 Martin Šašek muž 40 distributor květin
9 Jaroslav Slabák muž 42 technický pracovník
10 Ing. Lumír Uher muž 78 důchodce
11 Ing. Soňa Adamová žena 37 ekonomka
12 Eva Strmisková žena 37 manažerka
13 Libor Wünsch muž 47 manažer
14 Ing. Jana Podhrázská žena 58 vědecká pracovnice
15 Jan Zavřel muž 35 technik
16 Ing. Radim Vladík muž 48 ekonom
17 Karel Lipus muž 39 manažer IT
18 Ing. Ivo Pavlík muž 34 manažer
19 Robert Škárka muž 35 Account Manager
20 Pavel Novotný muž 40 podnikatel
21 Gabriela Procházková žena 44 administrativní pracovnice
1

Ing. arch. Libor Vlček (60 let) Lídr kandidátky

architekt

Již třetí volební období mám čest zasedat v zastupitelstvu naší městské části. Musím se přiznat, že je někdy velmi náročné orientovat se v desítkách až stovkách podnětů, přání, stížností a potřeb spoluobčanů, se kterými jsem se při tom setkal. Svůj úkol jsem chápal a chápu jako pomoc těm, kdo si sami pomoci nemohou nebo nedovedou.

Volené a nevolené orgány obce jsou tu především pro nás, pro občany. Chci, aby nám dobře sloužily a současně se nepletly do našeho soukromí a nepřekážely zdravé soukromé iniciativě na úrovni spolků, podnikání apod.

Komín je krásné a příjemné místo k bydlení, drobnému podnikání, sportu a rekreaci. Pokud chcete, aby takový zůstal i nadále, dejte mně a ODS svůj hlas.

Děkuji.

 

Volební program pro městskou část

 • Podpoříme podnikání a občanskou kulturu, živnostníky a spolky
 • Výrazně zvýšíme počty parkovacích míst v Komíně
 • Zkapacitníme příjezd k ZŠ Pastviny a křižovatku u UNI HOBBY
 • Přemístíme sběrné středisko na vhodnější místo
 • Udržíme rezidentní i rekreační charakter Komína
 • Zajistíme rekonstrukci tramvajových zastávek Svratecká (u sokolovny)
 • Zabráníme vedení R43 Komínem i estakádě okolo řeky
 • Vyřešíme rozvojovou plochu pro bydlení Palcary a oblast za UNI HOBBY
 • Zatraktivníme jednání úřadu i samosprávy
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. arch. Pavel Pekár muž 49 architekt
3 Ing. Eliška Reková žena 29 podnikatelka
4 Veronika Kachlíková žena 41 podnikatelka
5 Viktor Fojt muž 39 podnikatel
6 Ing. Josef Dvořák muž 75 soudní znalec
7 Mgr. Jindřich Svoboda muž 45 středoškolský učitel
8 Ing. Petr Kratochvíl muž 50 podnikatel
9 Jan Halíček muž 72 důchodce
10 Ing. Ivana Stonová žena 62 technička
11 Ing Pavel Jörka, MBA muž 48 bankovní úředník
12 Lenka Burešová žena 45 podnikatelka
13 Ondrej Vančo muž 33 technik
14 Jitka Svobodová žena 73 důchodkyně
15 Kateřina Dostálová žena 43 podnikatelka
16 Metoděj Kratochvíl muž 73 důchodce
17 Ing. Ingrid Kouřilová žena 50 podnikatelka
1

Mgr. Zbyněk Šolc (36 let) Lídr kandidátky

předseda neziskové organizace

Zajisté jste zaznamenali, že poslední roky nebyly pro Královo Pole nijak zářivé. Rozvoj městské části se téměř zastavil a tam, kde v omezené míře probíhal, tomu bylo na úkor kvality života jeho obyvatel a dostupnosti veřejných služeb. Neřešené parkování a doprava, všudypřítomný nepořádek, zhoršující se dostupnost základních veřejných služeb – období špatných rozhodnutí a přešlapování na místě.

Jako obyvatelé Králova Pole zhoršené životní podmínky vnímáme v našem každodenním životě a odmítáme je akceptovat. Máme vizi, kam Královo Pole směřovat, a chceme, aby bylo i nadále nejžádanější lokalitou v Brně. Nabízíme Vám zkušený tým kandidátů s kvalitním programem, který reflektuje ak­tuální problémy Králova Pole a nabízí jejich řešení. Naší vizitkou jsou projekty, které v Králově Poli dlouhodobě fungují. Společně s Vámi na ně navážeme.

Volební program pro městskou část

Společně se zasadíme o zvýšení dostupnosti služeb České pošty. Aktuální stav, který neřeší bezpečné parkování, bezbariérový přístup a nemá dostatečnou kapacitu, je neakceptovatelný. Budeme usilovat o zkvalitnění poštovních služeb tak, aby splňovaly všechny požadavky na rychlost obsluhy a dostupnost.

V minulých letech parkovací místa v Králově Poli ubývala, a to kvůli špatně připraveným rekonstrukcím a malému tlaku na řešení parkování při nové výstavbě. Máme plán až na 200 nových parkovacích míst. Budeme řešit i krátkodobé a bezpečné parkování před školami a školkami.

Dopravní omezení a rekonstrukce ulic budeme lépe koordinovat a připravovat s dotčenými obyvateli. Při opravách budeme požadovat minimální omezení a maximální informovanost.

V Králově Poli budeme věnovat zásadní pozornost úklidu a čistotě. Budeme se starat o současnou zeleň a budeme obnovovat historické aleje a sázet nové stromy. Obnovíme sběrný dvůr, který v Králově Poli chybí. Budeme více dbát o bezpečnost a pořádek v městské části.

Zrekonstruujeme Kadetku, tak aby to byl moderní, svěží a bezpečný prostor pro všechny generace. Vyřešíme jeho oddělení od ulice Sportovní.

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Andrea Pazderová žena 50 ekonomka
3 Ing. Jaroslav Folprecht muž 45 ekonom
4 Mgr. Matyáš Svoboda muž 28 advokát
5 Ing. Edita Smělíková, Ph.D. žena 41 manažerka PR
6 ng. Jan Svoboda muž 56 OSVČ
7 Ing. Helena Blažková žena 38 lektorka
8 Mgr. Jiří Šebek muž 27 učitel a manažer
9 Eva Kasalová žena 24 studentka vysoké školy
10 Ing. Ivan Kopečný muž 70 důchodce
11 PhDr. Filip Dosbaba muž 31 vedoucí fyzioterapeut
12 doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. muž 35 vysokoškolský pedagog, technolog léků
13 Bc. Markéta Kennedy žena 40 manažerka
14 doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA muž 39 prorektor vysoké školy
15 Ing. Vítězslav Bubílek muž 67 úředník
16 Ing. Miloslav Šolc muž 63 důchodce
17 Ing. Vlastimil Kurz muž 44 ekonom
18 Ing. Ladislav Mihalovič muž 80 důchodce
19 Ing. Pavel Dojiva, MBA muž 45 controlling
20 Bc. Matěj Severa, MBA muž 27 manažer
21 Lumír Smělík muž 45 OSVČ, fotograf
22 Tomáš Křížka muž 58 mistr zvuku
23 Zdeněk Kračmer muž 76 důchodce
24 Jana Novotná žena 75 důchodkyně
25 Mgr. Jiří Kasala, MBA muž 31 projektový manažer
26 PaedDr. Danuše Mihalovičová žena 80 důchodkyně
27 Michael Novotný muž 53 řidič MHD
28 Eva Kračmerová žena 73 důchodkyně
29 Radim Pazdera muž 18 student
30 PhDr. Richard Svoboda, MBA muž 54 kastelán zámku
1

JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE (41 let) Lídr kandidátky

právník

Je mi ctí vést do voleb talentovaný tým líšeňské ODS s podporou Strany svobodných občanů, spolku Brno autem a Líšeňského občanského spolku (LOS). Na naší kandidátce najdete zkušené aktivní Líšňáky, kteří se vyznají v místních záležitostech, i mnoho nových tváří, které přinášejí svěží vítr do mnohdy stojatých vod líšeňské komunální politiky.

Společně vám nabízíme ucelenou vizi rozvoje Líšně nejen na následující čtyři roky. Myslíme si, že radnice se má starat v první řadě o pořádek a bezpečnost občanů a rozvoj veřejného prostoru. Perfektně uklizené ulice, zastřižené trávníky a okamžitě odklizený sníh musí být samozřejmostí. Dále se má snažit o rozvoj veřejné infrastruktury a umisťování nové zástavby promyšleně, bez zhoršování pohody bydlení stávajících obyvatel.

Radnice má svědomitě pečovat o obecní majetek, který potřebuje například pro školství, zdravotnictví a so­ciální služby, ale nemá si hrát na podnikatele ani realitního magnáta spravujícího tisíce bytů – stav některých svěřených budov a problémy s jejich správou jsou toho důkazem. Proto chceme umožnit částečnou privatizaci bytového fondu do rukou nájemníků a naopak podporovat výstavbu sociálních bytů, zejména pro seniory. Získané prostředky bychom investovali do chybějící infrastruktury sloužící všem.

Obecně má radnice zejména pomáhat občanům i podnikatelům při vyřizování jejich záležitostí. Proto ji chceme modernizovat. Představili jsme návrh interaktivního radničního portálu, který umožní lepší sdílení informací, oboustrannou komunikaci s radnicí a pohodlné vyřízení obvyklých záležitostí z domova.

I nadále budeme podporovat místní kulturu, sport a společenské aktivity vedoucí i k posilování sounáležitosti mezi Líšňáky. Chceme však zjednodušit a zrychlit procedury poskytování podpory u tradičních a oblíbených akcí.

Děkujeme za vaši podporu u voleb
5. a 6. října!

Martin Příborský, lídr kandidátky ODS, s podporou Svobodných, Brno autem a Líšeňského občanského spolku (LOS)

Volební program pro městskou část

Líšeňská ODS jde do voleb s podporou Svobodných, spolku Brno autem a také Líšeňského občanského spolku (LOS). Postavili jsme vyvážený tým složený ze zkušených komunálních politiků i nových tváří pod vedením zastupitele Martina Příborského. Máme propracovaný program pro odpovědnou a hospodárnou správu Líšně. Stojí na sedmi pilířích a jeho hlavní body najdete zde.

Více informací pak na www.odslisen.cz nebo facebook.com/ods.lisen

1. Pořádek a bezpečnost občanů

 • Zlepšíme údržbu veřejných ploch a zefektivníme blokové čištění.
 • • Zasadíme se o častější přítomnost policie na nebezpečných místech.
 • • Zavedeme kamerový systém na ochranu majetku, nikoliv pro sledování občanů.

2. Dostupná, přátelská a hospodárná veřejná správa

• Nahradíme radniční web moderním portálem pro lepší online komunikaci mezi radnicí a občany: přehlednější sdílení informací, vyřízení záležitostí pohodlně z domova, snadnější hlášení problémů k řešení a rychlejší zpětnou vazbu od občanů k aktuálním tématům.

• Spolu s portálem modernizujeme elektronickou podobu Líšeňských novin, rozšíříme je a umožníme každému odběr obsahu ušitého na míru. A radnice konečně začne komunikovat i na sociálních sítích.

• Opravíme chátrající obecní budovy (Orlovna, centrum na Kotlanově) a nepotřebný majetek nabídneme soukromníkům.

3. Bydlení – promyšlená privatizace bytů

Budeme prosazovat privatizaci části bytového fondu nájemníkům, zejména domů před rekonstrukcí, a finančně podpoříme nové vlastníky, kteří si pak byty opraví sami.

• Výnosy z privatizace investujeme do potřebné infrastruktury sloužící všem (veřejné plochy, zázemí pro kulturní, sportovní a jiné společenské aktivity).

• Budeme podporovat rozvoj bydlení pro seniory: malometrážní bezbariérové byty, domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory.

4. Koncepční plánování rozvoje zástavby

Budeme bránit dalšímu zahušťování sídliště a výstavbě bytovek ve Staré Líšni. Podpoříme urychlené přijetí nového územního plánu, který umožní výstavbu na nových plochách uvnitř města, bez negativních dopadů na pohodu bydlení a stávající infrastrukturu.

• Podporujeme rekonstrukci náměstí Karla IV., která občanům nabídne lepší prostory pro obchody i služby (lékárna, zdravotní středisko či pošta) v podobě polyfunkčního domu mezi náměstím a tramvají, prostor pro společenské akce i odpočinek, více zeleně i možností parkování.

• Budeme dál rozvíjet Rokli jako místo odpočinku a sportovního vyžití.

5. Kvalitní infrastruktura, plynulá doprava

Doprava

• Budeme usilovat o lepší propojení ­Trnkovy a Novolíšeňské a kruhový objezd u Letecké, vytvoření dalších parkovacích míst a lepší pouliční osvětlení.

• Chceme budovat nové cyklostezky, mimo hlavní silnice: napojení na Slatinu, centrum města a oddělení pěších a cyklistů v Mariánském údolí.

• Podporujeme rozvoj veřejné dopravy (prodloužení trolejbusu, lepší obslužnost pošty) včetně obnovy tramvajové trati Stránská skála – Líšeň, ovšem v upraveném koridoru, dále od stávajících domů a bez křížení s frekventovanými komunikacemi.

Školy

• Budeme finančně podporovat líšeňské školy, aby si mohly dovolit udržet či přivést kvalitní pedagogy i zahraniční lektory.

• Budeme pokračovat v rekonstrukcích a zvelebování našich mateřských a základních škol.

• Zajistíme podmínky pro existenci dostatečných kapacit pro předškolní děti.

Zdravotnictví

• Vybudujeme zdravotní středisko s lékárnou na náměstí Karla IV.

• Zasadíme se o dokončení rekonstrukce a lepší údržbu polikliniky na Horníkově.

6. Vstřícné podmínky pro místní podnikatele

• Budeme vycházet vstříc potřebám místních podnikatelů, kteří budou svoji činnost rozvíjet ve vhodných lokalitách a způsobem neobtěžujícím občany.

• V rámci zákonných možností vytvoříme příležitosti pro místní firmy podílet se na rozvoji Líšně a dávat práci místním lidem.

7. Podpora kultury a sportu

• Zachováme podporu líšeňským spolkům a klubům, zejména těm rozvíjejícím místní kulturu, tradice, veřejný prostor a sport mládeže nebo přispívajícím k řešení místních sociálních problémů. Zjednodušíme schvalování příspěvků nejdůležitějším pravidelným akcím v Líšni a posílíme hlas občanů při rozdělování podpory.

Pomůžeme s rekonstrukcí hřišť a přípravou velkých projektů, např. víceúčelové sportovní haly či bazénu, pokud bude zájem ze strany soukromých investorů.

• Podpoříme zřízení stálé expozice líšeňské historie a tradic.

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Eva Svobodová žena 63 ekonomka
3 Ing. Tomáš Drdla muž 26 podnikatel
4 Eva Šabatová žena 60 podnikatelka sportovních činností
5 Ing. Zbyněk Stejskal muž 41 personální ředitel
6 Ing. Oldřich Peprla muž 35 podnikatel
7 Mgr. Tomáš Jager muž 56 manažer
8 Jindřiška Baláková žena 64 ekonom
9 Jakub Dvořák muž 21 student
10 prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. muž 39 vysokoškolský učitel – profesor
11 Pavlína Riglová žena 78 zdravotní sestra, nyní starobní důchodkyně
12 Mgr. Ondřej Krutílek muž 37 analytik legislativy EU
13 Ing. Lukáš Bružeňák muž 37 chemik
14 Jan Ventruba muž 37 Sales Executive
15 Markéta Šabatová žena 31 OSVČ
1

Mgr. Vladan Krásný (50 let) Lídr kandidátky

starosta městské části Brno

Když jsem před 12 lety poprvé vstupoval do volebního klání, byl jsem plný ideálů, nadšení a pocitu, že jde vše změnit hned. I když jsem už rok před volbami začal studovat veškeré právní předpisy týkající se vedení a správy obce, střet s realitou byl tvrdý. Celý první rok jsme pracovali pouze na tom, abychom vůbec dali do pořádku rozvrácenou a zadluženou radnici. Teprve poté jsme mohli začít uvažovat a reálně pracovat na projektech pro Starý Lískovec. V té době jsem se začal velmi často setkávat se slovy „to nejde“. Musel jsem se naučit rozeznávat, kdy slova „to nejde“ pramení pouze z neochoty a nezájmu různých úředníků a nadřízených institucí a situacemi, kdy to opravdu nešlo. V tom prvním případě se mi nakonec většinou podařilo všechny přesvědčit, že to jde. V tom druhém případě jsem to musel, byť velmi nerad, respektovat. V každém případě jsme připravili řadu projektů, které „šly“. A tady nastal můj další náraz na realitu. Nedovedl jsem pochopit, a vlastně dodnes to nechápu, proč všechno tak dlouho trvá. My na radnici jsme se rozhodli něco vybudovat a za čtyři měsíce jsme měli připravenou projektovou dokumentaci. A pak to začalo. Zajistit finance a stovky vyjádření od různých organizací. A nedej Bože, aby se na místě objevil třeba rorýs nebo netopýr. Neuvěřitelný byrokratický boj trvající i roky. A když už jsme i tento „boj“ vyhráli a projekt se realizoval, nastal můj třetí střet s realitou. Nikdy se nezavděčíte všem. Mnoho lidí jakýkoliv projekt vítá, někteří kritizují vše. Je to jak podle hesla: „Stavíte lavičky, je to špatně, nestavíte lavičky, je to taky špatně...“ A to je věc, která mne hodně trápila.

Proč to vlastně píšu? Chci tím říci, že ideály mi zůstaly, nadšení pro naši městskou část mám stále, jen jsem mnohonásobně zkušenější a vím, jak prosadit věci které jdou, a také vím, že se nejde nikdy zavděčit všem. Jsem ale hrdý na to, že jsme městská část v Brně, která má zrekonstruovány všechny školy a školky, že máme zrekonstruovaná veřejná prostranství, že tu máme různá hřiště, na která se sjíždějí rodiče a děti z celého Brna. A také vím, že je tu mnoho našich občanů, kteří tu žijí rádi a vidí, co vše se za těch dvanáct let ve Starém Lískovci změnilo. Proto si dovoluji znovu Vás požádat o Vaši důvěru a Váš hlas i pro volební období 2018–2022. Těch projektů, které jsou námi připraveny a probíhá proces schvalování, je docela dost. A upřímně přiznávám, že bychom je velmi rádi dotáhli do konce.

Volební program pro městskou část

Veřejná prostranství

Budeme pokračovat v projektu „Revitalizace panelového sídliště“, a to rekonstrukcí dalších vnitrobloků. První etapou byl dnes velmi oblíbený sportovní areál „Sluníčka“. Další etapou je v tuto chvíli dokončované prostranství za mateřskou školkou na Bosonožské. Chceme zajistit našim občanům co nejpříjemnější okolí, možnosti k sportování, odpočinku i zábavě.

Parkování

Po mnohaletých jednáních se nám podařilo změnit zamítavé stanovisko města Brna k našemu projektu na vybudování dalších parkovacích míst na ulicích Labská a Kyjevská. Na obou místech by tak mělo vzniknout cca 300 dalších parkovacích míst. Máme vytipována i další místa, kde mohou vzniknout další parkovací stání. Jejich stavbu připravíme.

Jedním z nástrojů ke zvýšení pravděpodobnosti zaparkování našich občanů může být i rezidentní parkování. Budeme však podporovat pouze takovou variantu, která bude pro naše občany s trvalým bydlištěm či sídlem firmy ve Starém Lískovci výhodná a přívětivá. A to jak systémově, tak i finančně. Odmítáme systém rezidentního parkování tak, jak je zaváděn na MČ Brno-střed. Stejně tak nesouhlasíme s cenami nastavenými statutárním městem Brnem a jsme přesvědčeni, že za první auto by se nemělo platit vůbec nic. Nedovolíme zavedení rezidentního parkování, které by bylo nevýhodné pro občany Starého Lískovce, kteří zde mají trvalé bydliště.

Školství

Podařilo se nám zrekonstruovat všechny školky a školy ve Starém Lískovci. Mnoho se investovalo i do vybavení škol a školních kuchyní. Díky tomu počet mimoškolních strávníků stále stoupá a naši občané jsou velmi spokojení s tím, že si mohou vyzvedávat obědy, které jsou kvalitní i cenově příznivé.

Do našich škol a školek budeme nadále investovat. Po proběhlých rekonstrukcích zahrad mateřských škol Labská a Oderská opravíme zahrady dalších školek. Stejně tak škol. Uskutečnili jsme krásnou rekonstrukci multifunkčního hřiště na základní škole Bosonožská. Nyní připravujeme obdobný projekt pro základní školu Labská. Chceme zde velké mobilní kluziště, které by mohlo být v provozu od začátku listopadu až do konce března. Toto kluziště bude sloužit jak žákům hokejových tříd, tak i ostatním školám k vyučování bruslení. V odpoledních a večerních hodinách bude k dispozici veřejnosti.

Chceme dokončit připravovaný projekt přístavby odborných učeben na základní a mateřské škole Elišky Přemyslovny. V této chvíli je z naší strany vše připraveno a čekáme pouze na schválení financování.

Životní prostředí

Chceme udržet péči o životní prostředí Starého Lískovce na vysoké úrovni. Chceme provést další výsadbu a máme připraveny návrhy na další parčíky.

Jsme rádi, že po mnoha letech se konečně vyjasnila majetková práva kontejnerových stání na komunální odpad. Proto jsme se neprodleně pustili do jejich oprav a rekonstrukcí. V této chvíli se 16 kontejnerových stání opravuje a dalších 16 se buduje zcela znovu. V tomto chceme pokračovat. Chceme, aby všechna kontejnerová stání ve Starém Lískovci byla buď opravená, nebo zcela nová.

V tomto volebním období byla opravena řada chodníků. Víme ale, že to stále nestačí. Proto budeme úzce spolupracovat s Brněnskými komunikacemi na opravách dalších chodníků, a to včetně účelových komunikací.

Obecní domy

V této chvíli probíhá komplexní rekonstrukce zateplení a vybudování moderních balkonových lodžií na Dunajské 37–45. Následovat budou další projekty, které jsou už připravené. Po úspěšné výměně výtahů ve všech obecních domech proběhne kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů ve společných prostorách, s novým moderním osvětlením a následné vymalování. Současně s touto akcí bychom rádi instalovali kamerový systém, který bude „hlídat“ vstupy do obecních domů. Chceme chránit naše obyvatele před „nezvanými“ návštěvníky a vandaly.

V příštím roce začneme připravovat projekt na vybudování zasklených balkonových lodžií i pro poslední obecní domy, které je ještě nemají. Konkrétně jde o domy Labská 29–37 a Vltavská 2. Současně budeme dále postupně rekonstruovat rozvody vody a odpadů. Samozřejmě zachováme i veškeré příspěvky na rekonstrukce bytových jader.

Přes všechny tyto výrazné investice máme spočítáno, že v obecních domech není nutné zvyšovat nájemné. Proto jej zvyšovat nebudeme.

Pořádek a bezpečnost

Starý Lískovec patří dle statistik mezi nejbezpečnější městské části v Brně. To však neznamená, že si nejsme vědomi různých nešvarů.

Chceme v mezích platné právní úpravy nekompromisně postupovat vůči těm, kteří znečišťují naše veřejná prostranství a obtěžují naše občany. Jsme dohodnuti se správci bezpečnostních kamer, že v příštím roce bude zahájen investiční projekt umístění čtyř kamer na veřejná prostranství ve Starém Lískovci. Chceme pokračovat ve spolupráci s bezpečnostní agenturou, která bude dohlížet na dodržování čistoty a pořádku na našich veřejných prostranstvích a jejíž činnost se v posledních měsících osvědčila.

Sport, kultura, společenské vyžití

Naše městská část organizuje řadu sportovních, kulturních a společenských akcí. Máme spolky a organizace, které se významně podílejí na společenském životě v naší městské části a vzorně ji reprezentují. Tyto spolky a organizace budeme nadále podporovat v jejich činnosti.

Stále jsme připraveni okamžitě začít pracovat na rekonstrukci koupaliště. Toto bude možné ve chvíli, kdy se podaří zdárně ukončit táhlý spor s organizací provozující toto koupaliště.

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Mgr. Kateřina Kottová žena 41 zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
3 doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. muž 68 docent Katedry speciální pedagogiky Univerzity J. A. Komenského
4 Taťana Absolínová žena 66 grafička, výtvarnice
5 Ivan Mokrý muž 47 logistik
6 Ing. Jan Turčínek, Ph.D. muž 36 akademický pracovník – odborný asistent Mendelovy univerzity
7 Mgr. Kamila Horáčková žena 41 učitelka na ZŠ, vedoucí pěveckého sboru Zpěváček
8 Aranka Nováková žena 45 technický pracovník, vedoucí SDH Sport - Starý Lískovec
9 Bc. Jiří Filip muž 36 školitel, moderátor
10 Božena Malová žena 71 hospodářka Svazu tělesně postižených
11 Ing. Milan Široký muž 31 učitel na SŠ
12 Markéta Novotná, DiS. žena 30 všeobecná zdravotní sestra
13 Mgr. Monika Kubátová žena 27 speciální pedagožka
14 Jiří Matuška muž 33 technický pracovník
15 Bc. Tomáš Okřina muž 31 informatik
16 Michal Špaček muž 28 montér suchých staveb
17 František Caudr muž 66 předseda SVJ
18 Lenka Brücknerová žena 31 vedoucí zákaznické podpory
19 František Ráab muž 28 manažer IT
20 Zuzana Němečková žena 24 Art Manager
21 Lucie Honzová žena 24 referentka úřadu
1

Ing. arch. Vojtěch Mencl (48 let) Lídr kandidátky

urbanista

Vážené Brňanky a Brňané z městské části Brno-střed.

Naše čtvrť je srdcem Brna a jeho výkladní skříní. Je dobře, že se za poslední již téměř tři desetiletí mnohé změnilo k lepšímu. Ale stále nás hodně věcí společně trápí.

Jsme přesvědčení, že ODS má dobrý návod, jak si s tím poradit. Představuje Vám ho v uceleném volebním programu provázaném spolu s volebním programem ODS pro celé Brno. Jistě nám dáte za pravdu, že si zasloužíme dostupnější bydlení, plynulejší dopravu, fungující systém parkování, přívětivější a zelenější náměstí a ulice, nová sportoviště, bezpečí a pořádek.

Ale chceme toho ještě víc. Stále častěji od Vás slyšíme, jaké problémy Vám přináší nárůst každodenních konfliktních situací. Jsme průjezdní čtvrtí a parkovištěm pro celou brněnskou aglomeraci. Chodíme a jezdíme po přecpaných chodnících a ulicích, kde dochází ke stále většímu množství konfliktů – cyklistů s chodci, aut s cyklisty a všech dohromady. Výstavba je provázena nedodržováním stavebních předpisů a hluk a prach nás pak provázejí po celý týden včetně sobot a nedělí.

Řešení vidíme v nastavení takových pravidel provozu a fungování naší čtvrti, která zajistí, abychom se jako občané bydlící v srdci Brna cítili dobře a bezpečně, abychom tady byli opravdu doma.

Za kandidátku ODS pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed

Ing. arch. Vojtěch Mencl

kandidát na starostu 
městské části Brno-střed

Volební program pro městskou část

PRO KVALITU ŽIVOTA KAŽDÉHO Z NÁS JE DŮLEŽITÝ DOBRÝ A BEZPEČNÝ DOMOV - BYT, DŮM, ULICE, NAŠE ČTVRŤ. TOHO CHCEME SPOLU S VÁMI DOSÁHNOUT, A PROTO VÁM PŘEDKLÁDÁME NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM.

ABYCHOM MĚLI KDE BYDLET

 • Všichni víme, že je v Brně stále rostoucí nedostatek bytů, proto chceme výrazně podpořit výstavbu nových bytů pro všechny, kteří je potřebují.
 • Naštěstí se stále dožíváme vyššího věku a přibývá starších obyvatel. Pro ty z nás, kteří se už o sebe nemohou sami postarat, musíme společně zajistit dostatek specifických forem bydlení od chráněného bydlení až po domy s pečovatelskou službou.
 • Na privatizaci obecních domů se čeká nekonečně dlouho a ceny rostou. Privatizaci musíme znovu rychle nastartovat a dát jí potřebné tempo.
 • Peníze získané z privatizace použijeme ke zrychlení oprav a rekonstrukcí domů, o jejichž privatizaci nájemníci neprojevili zájem, nebo budou investovány do bydlení pro mladé rodiny, senio­ry a zdravotně postižené.
 • Umožníme znovu opravu bytů na vlastní náklady, které se Vám odečtou z nájmu. Ušetřené prostředky radnice bude možné ihned investovat do společných částí domu.
 • Již několikrát jsme zamezili zvyšování daně z nemovitosti, která by bydlení zdražila. S námi máte jistotu, že ji zvyšovat nebudeme.

POTŘEBUJEME JEZDIT A PARKOVAT BEZ PROBLÉMŮ

 • Také se Vám po Brně a naší čtvrti stále hůře jezdí a chodí? Přecpaným ulicím musíme odlehčit výstavbou nových celobrněnských páteřních komunikací. A odlehčit tak zónám bydlení mezi nimi, které chceme spolu s Vámi ochránit od zbytečných průjezdů, hluku a prachu.
 • Také kroužíte s autem půl hodiny a hledáte místo k zaparkování? Naší prioritou je budování nových parkovacích stání. Současná koalice namísto rozšiřování parkovací kapacity protlačila složitý a nedomyšlený systém rezidentního parkování, který již na podzim začneobyvatelům Brna komplikovat život. Parkovací zóny musí být pouze jako součást komplexního balíčku řešení. Nechceme však, aby se problémy s parkováním mimobrněnských řidičů pouze přenesly do jiných brněnských čtvrtí. Proto podpoříme budování parkovišť při MHD na okraji Brna a výstavbu parkovacích domů. A změníme dopravní značení tam, kde je parkování zbytečně zakázané.
 • Je dobře, že se rozšiřují možnosti pro cyklisty, a budeme v tom pokračovat. Ne však cestou růstu vzájemných konfliktů mezi chodci, cyklisty a auty. Postupně chceme rozvíjet a zlepšovat cyklistickou infrastrukturu, a proto vymezíme prostory pro jednotlivé druhy dopravy bez vzájemných kolizí a s důrazem na začlenění cyklodopravy do veřejného dopravního prostoru. Hlavní je, aby na sebe jednotlivé úseky navazovaly a dalo se po nich pohodlně a bezpečně projíždět Brnem.
 • Za stav chodníků a vozovek v našich ulicích se často stydíme. Musíme skončit se záplatováním – jestli někdo potřebuje kopat, musí opravit celý chodník nebo vozovku. A také musíme opravovat rychleji.

VÍCE ZELENĚ A MOŽNOSTÍ PRO ODPOČINEK A REKREACI

 • Větší péči potřebuje náš společný veřejný prostor – náměstí, ulice, parky, řeky a nábřeží. Společně s Vašimi nápady je chceme přívětivější a zelenější. A hlavně jde o úpravu dlouhodobě zanedbaných míst, jako je okolí nádraží, Cejlu, Křenové a dalších míst.
 • Jsme rušným centrem Brna a potřebujeme mít v dosahu bydliště oázy klidu a odpočinku. Proto zřídíme nové a budeme rekonstruovat existující parky tak, aby je každý obyvatel naší čtvrti měl nejdále 10 minut chůze.
 • A daleko to nesmí být ani pro naši kaž­dodenní sportovní hodinku. Pro cyklisty a in-line bruslaře chceme rozšířit a propojit stezky kolem Svratky. Jde však také o výstavbu a rekonstrukci víceúčelových sportovních hřišť a podporu využití školních a klubových sportovišť pro širokou veřejnost.
 • V naší čtvrti je areál brněnského výstaviště. Chceme, aby se otevřel pro sport a rekreaci. A také sem chceme umístit nový multifunkční hokejový stadion.

CHCEME BEZPEČNÉ A ČISTÉ ULICE

 • Také Vám vadí poletující reklamní letáky, odpad v okolí kontejnerů a další nepořádek v našich ulicích? Je nutné konat – šiřitele nepořádku vést k zodpovědnosti, ale také změnit pravidla distribuce a sběru spolu s budováním podzemních kontejnerů. A také častěji čistit.
 • Chceme, aby naše byty, domy a ulice byly bezpečné. Proto je nutné, aby se Městská policie prioritně zabývala prevencí vandalismu, kriminality, péčí o bezpečnost občanů a pořádek v naší čtvrti. Městská policie musí být partnerem, který nám poskytne pomoc, radu a ochranu.
 • A území Bronxu musíme konečně proměnit v civilizovanou a bezpečnou část Brna.
 • Je dobře, že se v naší čtvrti hodně staví a rekonstruuje. Musíme však zpřísnit dozor nad dodržováním stavebních předpisů, aby nás hluk a prach nedoprovázel celý týden včetně sobot a nedělí.

PODPOŘÍME PODNIKÁNÍ

 • Úřad městské části Brno-střed chceme změnit ve vstřícné místo pro řešení Vašich problémů.
 • Podnikatele a živnostníky zbytečně trápí nadměrná regulace, která je stojí mnoho času a peněz, jako jsou například nejasnosti okolo povolování restauračních zahrádek. To musíme spolu s Vámi napravit.
 • Nezaměstnané více zapojíme do placených prací pro čistotu a pořádek v naší čtvrti.
 • Centrum Brna je skvělým turistickým cílem, není však dostatečně propagováno a doceněno, proto podpoříme všechny iniciativy rozšiřující nabídku pobytových a víkendových programů, zpřístupnění dalších atraktivních památek a jejich širší propagaci.

SOUHLASÍTE S NÁMI? PAK VÁS CHCEME POŽÁDAT V NADCHÁZEJÍCÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH O VÁŠ HLAS PRO ODS.

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Ivo Komárek muž 45 OSVČ
3 Ing. Roman Kotěra muž 41 ekonom
4 JUDr. Markéta Vaňková žena 41 advokátka, krajská zastupitelka
5 Mgr. Jan Mandát muž 33 právník, předseda spolku Brno autem
6 JUDr. Robert Kerndl muž 47 právník
7 Miroslav Vaníček muž 45 živnostník
8 JUDr. Otakar Bradáč muž 47 právník
9 Ing. Mgr. Pavel Mises muž 32 dopravní analytik spolku Brno autem, IT konzultant
10 Mgr. Bc. Ladislava Macurová žena 48 úřednice
11 Ing. Petr Štefánek muž 68 podnikatel
12 Martin Bundálek muž 67 důchodce
13 Bc. Michal Lepka muž 49 jednatel společnosti
14 Zdenka Nováková žena 80 důchodkyně
15 Roman Neveselý muž 48 živnostník
16 Viktor Navrátil muž 48 OSVČ
17 Damir Solak muž 21 student
18 Mgr. Pavel Rubina muž 71 ekonomický poradce
19 Robin Němec muž 21 asistent
20 Libor Hruška muž 41 zaměstnanec soukromé firmy
21 Milan Štůsek muž 44 živnostník
22 RNDr. Zdeňka Balcarová, CSc. žena 75 vědecká pracovnice, nyní v důchodu
23 Bc. Veronika Málková žena 35 obchodní manažer
24 PaedDr. Roman Fabiánek muž 54 projektový manažer
25 Ing. Pavel Krejčí muž 69 OSVČ
26 Marek Střihavka muž 36 programátor
27 Ing. arch. Veronika Neveselá žena 27 architektka
28 Lenka Sovová žena 37 nehtová designérka
29 Leoš Pecka muž 42 živnostník
30 Milana Štůsková žena 44 administrativní pracovnice
31 Anna Bundálková žena 66 důchodkyně
32 Mgr. Tereza Pecková žena 29 úřednice
33 Veronika Bejnová žena 34 asistentka
34 Milan Sova muž 37 OSVČ
35 Miroslav Coural muž 47 živnostník
36 Dominik Flek muž 25 manažer
37 Kateřina Kučerová žena 43 manažerka
38 Petr Štěrba muž 51 řidič
39 Moaz Hamoud muž 25 podnikatel
40 Žaneta Bradáčová žena 19 studentka
41 Marcel Slováček muž 50 podnikatel
42 Petr Lacko muž 56 zaměstnanec úřadu
43 Emilio Caldaroni muž 29 sportovec
44 Antonie Maryášová žena 39 asistentka technologického oddělení
45 Ing. Antonín Vach muž 54 prokurista
1

JUDr. Šárka Cechová (37 let) Lídr kandidátky

právnička

Dovolte, abychom vám představili naši kandidátní listinu pro nadcházející komunální volby.

Většina našich kandidátů se ucházela o vaši přízeň na kandidátní listině ODS již v minulosti, což chápeme jako výraz názorové stálosti a neměnnosti.

Předkládáme vám naši kandidátní listinu s přáním, abychom se společně podíleli na dalším rozvoji této malebné městské části a vytvářeli prostředí pro harmonické mezilidské vztahy.

Věnujte, prosím, pozornost našim cílům, a pokud se shodují s vašimi představami, dejte nám svůj hlas.

JUDr. Šárka Cechová

Volební program pro městskou část

 • podpoříme vznik obchodu v naší městské části, do doby jeho otevření rádi přivítáme pojízdnou prodejnu
 • budeme pokračovat v získávání investičních prostředků ze zdrojů statutárního města Brna a Jihomoravského kraje
 • domníváme se, že si naši občané zaslouží adekvátní prostředí úřadu městské části při vyřizování jejich záležitostí, budeme proto usilovat o výstavbu nového objektu na centrální parcele či rekonstrukci stávajícího, a to v návaznosti na možnosti získání finančních prostředků ze zdrojů statutárního města Brna
 • chceme rozumně a ekonomicky spravovat majetek městské části, zejm. sportoviště a pozemek při ulici Doubí
 • podpoříme vznik poštovního místa pro ukládání poštovních zásilek pro naše občany
 • jsme pro přehledné hospodaření na radnici
 • budeme pokračovat v dobré a rychlé informovanosti spoluobčanů
 • i nadále chceme vydávat a obsahově vylepšovat Útěchovský zpravodaj a umožnit zde občanům vyjádřit svůj názor bez cenzury
 • chceme i nadále pokračovat v pořádání společenských akcí
 • budeme vytvářet harmonické prostředí pro konání pravidelných společenských a sportovních akcí pro děti a dospělé
 • jsme pro úzkou spolupráci s místními sportovními organizacemi a kluby
 • jsme rádi, že v naší městské části působí jednotka dobrovolných hasičů, velmi si vážíme jejich práce a budeme je i nadále podporovat v jejich činnosti
 • chceme pravidelnou údržbu, bezpečnost a rozšíření prostor s herními prvky pro naše nejmenší obyvatele ve sportovním areálu
 • budeme podporovat klubovou činnost našich seniorů
 • pokusíme se řešit stávající problematickou situaci s častým nedodržováním nejvyšší povolené rychlosti při průjezdu naší městskou částí, a to včetně obytných zón
 • chceme pravidelné čištění komunikací a průběžnou údržbu zeleně
 • budeme usilovat o zvýšení počtu strážníků Městské policie vyčleněných ke službě v městské části
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Jaroslav Trojan muž 52 Key Accoung Manager
3 MVDr. Alice Schmidtová žena 56 manažerka
4 Bc. Alice Tobiášová žena 42 ředitelka nadačního fondu
5 Michal Bugner muž 38 podnikatel
6 Ing. Michaela Zálešáková Nováčková žena 34 ekonomka
7 Bc. Adam Pohanka muž 32 ředitel společnosti
1

Ing. Jiří Pustina (59 let) Lídr kandidátky

stavební inženýr

Uplynulé období jsme strávili v opozici. Přesto však byl hlas ODS slyšet. Celé právě končící období jsme důsledně hájili zájmy všech občanů Vinohrad. Výsledkem našich snah a naší činnosti je mimo jiné skutečnost, že současné vedení vinohradské radnice ustoupilo od záměru připojit se k oblastem s připravovaným rezidentním parkováním. To by totiž nezajistilo nová parkovací stání, ale kvůli normám by jich spíše ubylo a vy byste platili za něco, co vám nepřináší žádnou novou hodnotu. Po volbách však může být situace opět jiná a víme, že některé strany chtějí rezidenční parkování zavést.

Problémem však není jen parkování, ale i průjezdnost ulic pro vozidla záchranářů. Možná si vzpomínáte na požár bytového domu na Bořetické, kdy kolemjdoucí pomáhali hasičům odstraňovat zaparkovaná auta. Máme připraveno řešení, které nebude znamenat úbytek parkovacích míst.

I my jsme rádi, že jsou naše Vinohrady plné zeleně, ale nepovažujeme za ideální, když se veškerá investiční činnost radnice soustřeďuje pouze na její obměnu. Mrzí nás, že se kácí zdravé vzrostlé stromy jen proto, aby bylo místo na nové. Veřejné prostředky chceme investovat účelněji, například do rozvoje sportovišť, oprav zanedbaných chodníků či zkvalitňování bydlení. Chceme také přilákat soukromé investory, například na výstavbu parkovacích domů.

Pokud máte zájem na prosazení změn, které povedou ke zlepšení života na Vinohradech, nabízím Vám jako lídr kandidátky Občanské demokratické strany zkušenosti všech našich odborníků.

Pojďme společně měnit Vinohrady k lepšímu!

Váš Jiří Pustina

 

Volební program pro městskou část

Doprava

 • Zasadíme se o zlepšení průjezdnosti ulic pro vozidla integrovaného záchranného systému realizací jednoduchých technických opatření.
 • Připravíme realizaci studie řešící nedostatek parkovacích míst (např. parkovací dům na Věstonické ulici u bývalého K-masa).
 • Zabráníme zahrnutí městské části Vinohrady do systému rezidentního parkování, které ve svém důsledku vede ke snížení počtu parkovacích míst a zdraží parkování.
 • Zasadíme se o dokončení plnohodnotného kruhového objezdu na Pálavském náměstí, který odstraní kolizní místa v jeho jižní části.
 • Podpoříme jednoduché a levné úpravy komunikací v oblasti Svatoplukovy ulice v městské části Židenice, které zlepší průjezdnost této oblasti a přímo zkvalitní dopravní obslužnost městské části Vinohrady.
 • Aktivně budeme spolupracovat na přípravách stavby velkého městského okruhu v oblasti Tomkovo náměstí – Rokytova, abychom zabránili zvýšení tranzitní dopravy přes Vinohrady.
 • Zasadíme se o průběžné a trvalé zlepšování technického stavu komunikací ve správě městské části s důrazem na technický stav chodníků.

Bezpečnost

 • Společně s odborníky na drogovou závislost se budeme aktivně zasazovat o vymýcení drog z Vinohrad.
 • Podařilo se nám dosáhnout zvýšení počtu městských strážníků na Vinohradech. Budeme i nadále dbát na maximální efektivitu jejich služby.
 • Podnikneme kroky k dalšímu rozvoji a modernizaci městského kamerového systému včetně zajištění ochrany okolí základních škol.
 • Ve spolupráci s městskou policií budeme pokračovat v zasazování se o dodržování nočního klidu a postihu vandalismu.
 • Budeme podporovat zákaz heren a dalších jim obdobných zařízení.

Pořádek a čistota

 • Zasadíme se pravidelný svoz velkoobjemového odpadu, který na Vinohradech nahrazuje stabilní sběrná střediska.
 • Připravíme a zrealizujeme revitalizaci kontejnerových stání pro odkládání směsného odpadu.
 • Rozšíříme a stabilizujeme místa sběru tříděného odpadu včetně jeho pravidelného svozu i mimořádného svozu v případě přeplnění kontejnerů.
 • Průběžně budeme opravovat domy ve správě MČ Vinohrady po sprejerech a jiných projevech vandalismu a ve spolupráci s městskou policií se budeme usilovat o odhalení a potrestání osob poškozujících tyto domy.
 • V rámci údržby zeleně prosadíme zvýšení sběru psích exkrementů odbornou firmou pečující o vzhled zeleně.
 • V rámci údržby zeleně se mimo provádění běžné údržby zasadíme o zapravení průšlapů trávopanely.
 • V rámci údržby zeleně obnovíme rozhledové poměry u vyhlídky na Pálavském náměstí provedením průklestu náletové zeleně.

Školství a sportoviště

 • Průběžně budeme pokračovat v revitalizaci Základní školy Mutěnická.
 • Dokončíme započatou revitalizaci mateřských škol spojenou se zvýšením jejich kapacity.
 • Podnikneme kroky potřebné k optimálnímu využití uvolněných prostorů v bývalé základní škole na ulici Bzenecká především pro potřeby školství.
 • Dále budeme rozvíjet a modernizovat dětská hřiště obdobně jako dětské hřiště na Valtické ulici.
 • Připravíme zainvestování bývalého venkovního sportoviště u bývalé ZŠ Bzenecká, které povede novému využití těchto prostor pro sportovní vyžití.
 • Oživíme přípravu sportovišť v oblasti Růženina dvora.

Úroveň života na Vinohradech, péče o seniory

 • Zvýšíme kvalitu bydlení v domech s pečovatelskou službou, u kterých jsme již zajistili vyšší úroveň bydlení jejich zateplením.
 • U domů s pečovatelskou službou zajistíme přístavbu výtahů pro imobilní občany. Pro realizaci budeme hledat finanční zdroje v rozpočtu města Brna a ve státním rozpočtu.
 • Průběžně budeme doplňovat a modernizovat městský mobiliář na sídlišti.
 • Podpoříme činnost seniorklubů.
 • Ve spolupráci se ZŠ Mutěnická budeme pokračovat v kurzech počítačové gramotnosti pro seniory.
 • Budeme podporovat a dále rozvíjet tradiční vinohradské kulturní aktivity včetně farmářských trhů.
 • Zvýšíme kvalitu služeb poskytovaných vinohradským „Domečkem“.

Investiční rozvoj

 • Ve spolupráci s městem Brnem budeme prosazovat realizaci výstavby multifunkčního sportovního areálu v oblasti bývalých usazovacích nádrží.
 • Podpoříme městem Brnem připravovanou výstavbu obytného souboru v prostoru nad bývalými usazovacími nádržemi.
 • Podpoříme výstavbu nízkopodlažních bytových domů včetně navazující občanské vybavenosti a zajištění dopravní obslužnosti v areálu Šedova.

Bydlení

 • Budeme usilovat o změnu městské vyhlášky, která by umožnila privatizaci bytového fondu na základě přání nájemníků, při které by nedošlo k finančním ztrátám městské části.
 • I nadále budeme důsledně potírat dlužníky na nájemném a službách spojených s užíváním bytů.
 • Zasadíme se o pokračování a dokončení revitalizace domů ve správě MČ Vinohrady.

Hospodaření

 • Budeme trvat na vyrovnaném hospodaření městské části.
 • Pro realizaci investičních akcí budeme hledat financování v rozpočtu města Brna, Jihomoravského kraje, státního rozpočtu včetně fondů EU.
 • Budeme důsledně dbát v pokračování účelného a hospodárného vynakládání finančních prostředků městské části.

Vlídný úřad městské části

 • Zajistíme další rozvoj nových služeb pro občany, které přináší námi zajištěný Czech point na úřadu městské části.
 • I nadále tvrdíme, že úředník je zde pro občana a ne občan pro úředníka.
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 MgA. Petr Pleva muž 59 režisér
3 PaedDr. Ilona Sokolová žena 65 ředitelka školy
4 Simona Kvardová žena 53 ekonomka
5 Mgr. Ing. Karel Pára muž 56 úředník státní správy
6 MUDr. Jiřina Kosová žena 55 privátní lékařka
7 Milan Sirka muž 67 důchodce
8 Mgr. et Mgr. Helena Rampachová žena 46 psycholožka
9 Filip Hatlák muž 26 Resource Manager
10 Petr Kopřiva muž 48 obchodní a servisní zástupce
11 PhDr. Marie Plevová žena 56 vedoucí archivu
12 František Šmíd muž 84 důchodce
13 Ing. Jana Bendová žena 51 vedoucí projektantka
14 MUDr. Taťána Pustinová žena 59 privátní lékařka
15 Monika Sobotková žena 50 radiologická asistentka
16 Roman Nedorost muž 52 vedoucí dopravy
17 Ing. Ludvík Sokola muž 69 vysokoškolský pedagog
18 Marie Švančarová žena 72 důchodkyně
19 Drahomíra Hlávková žena 86 důchodkyně
20 Květoslava Pešáková žena 71 důchodkyně
21 Jarmila Vlčová žena 86 důchodkyně
1

Ing. Zdeněk Jiroušek (46 let) Lídr kandidátky

strojní inženýr, obchodní manažer

Jmenuji se Zdeněk Jiroušek a jsem spoluobčanem a obyvatelem této městské části téměř 25 let. Již v předminulém volebním období jsem byl zastupitelem naší městské části a tato práce mě zaujala natolik, že jsem se rozhodl znovu kandidovat v tomto volebním čase. Tato práce totiž dává a umožňuje nepřeberné množství informací nejen o naší městské části, práci pana starosty, zastupitelstva či celého úřadu městské části, ale i o fungování státní správy a samosprávy města Brna. A co považuji za nejdůležitější informace? To jsou plány a vize o rozvoji naší městské části či města Brna v budoucnosti. A těchto věcí bych se rád zúčastnil a přispěl k pohodovému a bezpečnému životu všech občanů v naší městské části či městě. A ptáte se, které to jsou? V této chvíli se mohu podílet pouze na těch, o kterých víme, a to jsou například: projekt východního obchvatu Žebětína, rozšíření a rekonstrukce vozovky v ulici Kohoutovická až po starou dálnici či propojení staré dálnice a Žebětína pro cyklisty a takto bychom mohli vyjmenovávat asi hodně dlouho.

V naší městské části se mně a mojí rodině žije velmi pěkně, pohodově a bezpečně a rád bych, aby tento stav byl setrvalý. Tato městská část má obrovskou výhodu ve své poloze vůči městu Brnu, kde jsme dostatečně daleko od ruchu velkoměsta, byť ji občas kazí hluk z okruhu, ale zároveň blízko ke všem vymoženostem velkého města. Máme zde veškerou základní občanskou vybavenost a tento stav je potřeba nadále nejen správně udržovat, ale i nadále podporovat a rozvíjet.

Děkuji pěkně

 
 
 
 
 
 
 

Volební program pro městskou část

 • prodloužení úředních hodin ve středu do 19 hod.
 • kvalitní servis a úklid v Žebětíně včetně lokality Kamechy
 • oprava příjezdových komunikací Žebětína
 • východní obchvat Žebětína
 • budování cyklotras
 • péče o zeleň a hřiště
 • podpora místních organizací a spolků
 • využívání dotačních titulů
 • samospráva hájící zájmy občanů
 • státní správa, která slouží občanům
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Martin Buzek muž 50 manažer exportu
3 Bc. Jan Vostrejž muž 26 konzultant
4 Leona Vižďová žena 38 projektová manažerka
5 David Hlavička muž 35 podnikatel
6 Dagmar Kalendová DiS. žena 39 pracovnice v administrativě
7 Marie Drmolová žena 78 důchodkyně
8 Ing. Linda Hlavičková žena 33 ekonomka
9 Ing. Michal Vrzal muž 47 OSVČ
10 Tomáš Hynšt muž 26 OSVČ
11 Jan Buček muž 51 OSVČ
1

Ing. Roman Vašina (60 let) Lídr kandidátky

daňový poradce

Proč kandiduji a co chci pro svoji městskou část udělat? Chci pomoci najít rovnováhu mezi rozvojem naší městské části a kvalitou života místních obyvatel.

Chci, aby skončilo období pokusů a omylů na radnici, které nám znepříjemňují život a stojí tolik peněz, které mohou být použity ku prospěchu nás všech.

Chci, aby radnice byla zase otevřená pro všechny občany, aby pomáhala řešit jejich problémy a dohlížela na zákonnost a nestrannost postupů úředníků.

Pojďme spolu udělat z našeho domova příjemné místo pro život a výchovu dětí.

Podařilo se nám shromáždit dobrý tým, který má nápady i řešení aktuálních problémů v dopravě, v životním prostředí, v sociálních záležitostech, v zajištění bezpečnosti. Konec konců stojí za námi dobré výsledky z minulosti a vůle a síla navázat na ně pro společnou budoucnost.

Udělejme společně ze Židenic významnou a silnou městskou část!

Ing. Roman Vašina

Volební program pro městskou část

Židenice, Juliánov, Zábrdovice – tato místa určují charakter naší městské části, našeho domova. Historie se do charakteru jednotlivých částí zapsala a dodnes je ovlivňuje. Naším úkolem je o domov řádně pečovat a předat ho našim nástupcům v lepším stavu, než jsme jej převzali. Cítíme tu zodpovědnost, a proto Vám přinášíme naši společnou vizi pro Židenice.

Radnice a správa městské části

Jsme zásadně proti vzniku anarchistických center na území naší městské části, ať již v areálu bývalých lázní – kde tento projekt získal podporu současného vedení magistrátu – nebo kasáren. Budeme hájit zájmy občanů městské části na úrovni města daleko důrazněji, než jak to dnes činí současné vedení.

Znovu vrátíme radnici lidem. Po čtyřech letech experimentů a upřednostňování určitých zájmových skupin je potřeba znovu začít pracovat na rozvoji městské části a zlepšení kvality života jejích občanů. Budeme projekty nejen malovat, ale i realizovat.

V jednom z úředních dnů zajistíme chod všech agend úřadu do 18:00 hodin.

Doprava

Prosadíme zlepšení průjezdnosti tranzitní dopravy Židenicemi, což povede i ke snížení emisí, jednoduchými a levnými úpravami křižovatky Svatoplukova/Rokytova. Snížíme tak vytváření kolon na hlavním tahu od tunelu Kohoutova kolem bývalých kasáren přes Starou osadu na křižovatku Otakara Ševčíka/Ostravská a ve směru Rokytova, sídliště Vinohrady.

Zlepšíme průjezdnost ulicí Táborská opravou křižovatky Otakara Ševčíka/Táborská.

Odmítáme rezidentní parkování. Zrealizujeme projekt parkování v sídlišti Juliánov, který rozšíří počet parkovacích míst v místech zbytečně širokých chodníků, a to bez významných zásahů do zeleně. Tento projekt jsme připravili již před čtyřmi lety a současná koalice ho „dala do šuplíku“. Podobně se zaměříme na možnosti rozšíření parkování v Židenicích i Zábrdovicích s přihlédnutím k místním specifikům.

Budeme nadále trvat na současném rozložení linek MHD.

Po dobu uzavření zábrdovického mostu budeme trvat na takových opatřeních, která umožní občanům Židenic dostat se do centra bez hodinových zdržení. Znovu prověříme možnost zprovoznění dočasného mostu přes Svitavu.

Bezpečnost

Požadujeme vrácení služebny Policie ČR zpět do Židenic. Prosadíme vybudování služebny v objektu bývalých kasáren na ulici Svatoplukově.

Vyhlásíme nulovou toleranci užívání drog a nadměrné konzumace alkoholu v ulicích. Pomocí vlastního pořádkového týmu omezíme ničení veřejného i soukromého majetku sprejery a dohlédneme na bezpečnost občanů ve večerních hodinách.

Zvýšíme dohled Městské policie a pořádkového týmu v okolí škol v době zahájení a ukončení výuky.

Pořádek a čistota

Znovu vybudujeme sběrné středisko odpadů v naší městské části. Je to důležitější a praktičtější než cesta k rozhledně nebo koloběžka pro úředníky, za které utrácí veřejné peníze současné vedení.

Zvýšíme četnost úklidu v městské části a na frekventovaných místech, včetně pokosu zelených ploch.

Zavedeme strojové čistění komunikací parou v místech dopravních přestupních uzlů.

Připravíme zázemí pro majitele psů a zajistíme dostatek nádob na úklid psích exkrementů a zároveň zvýšíme dohled nad dodržováním pořádku.

Bydlení

Dokončíme privatizaci bytového fondu ve vlastnictví města na našem území.

Jako správní hospodáři znovu po dvaceti letech přehodnotíme systém poskytovatele služeb v oblasti bytového hospodářství.

Odmítáme umístění nepřizpůsobivých obyvatel a neplatičů do domů ve správě městské části, i kdyby se tak mělo dít v rámci městských programů. Odmítáme vše, co by přineslo dosavadním nájemníkům i ostatním občanům zhoršení kvality bydlení, nepořádek a násilí.

Školy a sportoviště

Zajistíme dostatečné kapacity škol a školek pro děti našich občanů.

Dokončíme rekonstrukci a rozšíření sportovišť u základních škol. Tato sportoviště zpřístupníme i veřejnosti.

Zřídíme další klubovny pro děti a budeme nadále podporovat knihovnu s internetovým koutkem.

Senioři

Rozumíme tomu, že lidé chtějí dále žít v místě, kde strávili celý život. Proto připravíme projekt a postavíme další dům s pečovatelskou službou.

Podpoříme činnost klubů seniorů materiálně i finančně a do činnosti kulturního centra Karas vrátíme program i pro tuto skupinu obyvatel, pro kterou byl původně tento objekt zbudován.

Rozšíříme nabídku služeb poskytovaných pečovatelskou službou jejím klientům.

Životní prostředí

Nejlepším prostředkem snížení emisí je plynulá doprava. Dohlédneme na koordinaci uzavírek a omezení se znalostí místních poměrů.

Přijmeme opatření ke snížení prašnosti. Obnovíme kropení ulic v létě a prosadíme revitalizaci pásů zeleně kolem hlavních dopravních tepen.

Přepracujeme harmonogramy čistění komunikací, údržby zeleně a budeme pravidelně tyto činnosti kontrolovat, aby přinášely efekt ve zlepšení čistoty a vzhledu městské části.

 

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Yvette Krpálková žena 51 ekonomka
3 Ing. Jiří Rygl muž 60 daňový poradce
4 Radim Augustýn muž 34 manažer obchodu
5 Ing. Marek Hauke muž 43 předseda dozorčí rady
6 MUDr. Lenka Ševčíková žena 51 lékařka
7 Petra Dojčáková žena 26 pracovnice ve veřejné správě
8 Aleš Olšanský muž 41 podnikatel
9 Roman Čáp muž 41 podnikatel
10 Hana Jerković žena 42 personalistka
11 Ing. Jindra Bezvodová žena 54 podnikatelka
12 Tomáš Krejčí muž 49 invalidní důchodce
13 Mgr. Jakub Jurásek muž 34 advokát
14 RNDr. Martin Pospíšil muž 55 podnikatel
15 David Krejčí muž 36 podnikatel
16 Yveta Zouharová žena 58 podnikatelka
17 Petr Vystavěl muž 56 podnikatel
18 Zuzana Bromová žena 49 dětská zdravotní sestra
19 Ivo Žák muž 59 podnikatel
20 Ing. Simona Krpálková žena 26 ekonomka
21 Tomáš Jabůrek muž 52 podnikatel
22 Andrea Roubínková žena 36 asistentka správy majetku
23 Ing. Pavel Trávníček muž 59 podnikatel
24 Irena Šuglová žena 41 podnikatelka
25 Michal Krystek muž 41 administrativní pracovník
26 Denisa Bromová žena 23 podnikatelka
27 RNDr. Zdeněk Pospíšil muž 78 nezávislý hydrogeolog
28 Eva Vitová žena 59 pracovnice velkoobchodu
29 Aleš Zouhar muž 37 obchodní zástupce
1

Mgr. Petr Punčochář (48 let) Lídr kandidátky

ředitel ZŠ

Již za krátký čas se Vám opět nabídne možnost účastnit se na chodu obce v dalších čtyřech letech. Tu možnost opravdu máte, protože se Vám postupně budou dostávat do ruky volební programy jednotlivých stran či uskupení občanů. Věnujte těmto materiálům dobrou pozornost, protože slíbit se dá spousta věcí, ale je třeba také vědět o reálnosti a realizovatelnosti celé nabídky (jaká je skutečnost třeba co se týče parkování, čistoty v okolí prodejny ALBERT atd., zjišťujeme kaž­ dý večer). Pro letošní komunální volby se zástupcům místního sdružení ODS podařilo připravit poměrně podrobný volební program a tím usnadnit Vaši možnost se rozhodnout. Mockrát jsem slyšel, že žijeme na malém prostoru a všechny volební programy se shodují nebo z velké části překrývají. Každého spoluobčana jistě něco trápí, omezuje, anebo se mu prostě jenom nelíbí situace v okolí jeho bydliště.

Chtěl bych Vám nabídnout za svoji osobu, že jsem člověk, který má vůli a sílu něco udělat jinak. Mám rád lidi, kteří méně mluví a více pracují a za kterými je práce vidět. Stejně tak si vážím lidí, kteří nekončí své úsilí odpovědí, že něco nejde. Většinou to u spousty lidí je pouhé - nechci udělat. Tvořivými lidmi s chutí do práce se snažím obklopovat i ve svém zaměstnání na ZŠ Svážná, kde zastávám funkci ředitele. Na druhou stranu musím přiznat, že státní sektor je stále velkou chůvou a vůbec by mu neuškodilo, kdyby se trochu začal chovat jako soukromý sektor. S tímto přístupem bych rád vstoupil i na radnici městské části.

Vím, jak to chodí v legislativě, znám pojem zajistit investice, propustit či přijmout zaměstnance nebo bouchnout pěstí do stolu, říci bude to takto, a hlouposti se nebudou podporovat nebo jim ustupovat. V životě lidském to obvykle funguje tak, že o tom, co běží, je v pořádku, se moc nemluví a rozebírají se nefunkční věci. Dost často se takto volební programy sestavují. Naše ODS Vám však nabízí i rozvoj toho, co funguje. Jak se říká, vždy může být ještě lépe. Mnohdy to ovšem závisí také na Vás, protože se nedá vše řešit technicky či legislativně. Je to také o disciplinovanosti a ochotě občanů něco respektovat. Ať jsou to stále omílaní pejskaři, nedisciplinované parkování či nepořádek na některých místech. Vždy si říkám, že kdo v této obci bydlí, to nedělá. Proto vše, co chci zařídit se členy ODS a nestraníky, podporovateli ODS, jsou projekty a body programu, které jsou především zaměřeny na naše občany, tedy naše daňové poplatníky, naše voliče. Vám tady musí být nejlépe. Čtěte podrobně náš program, určitě jsme se Vám trefili do Vašich přání, protože tady žijeme s Vámi, a tak tomu chceme i nadále.
Ve volbách, stejně jako v životě, je potřeba i trocha toho lidského štěstí. Věřím, že s hlasy od Vás toto štěstí přijde a budeme moci realizovat náš společný volební program. 

Mgr. Petr Punčochář 
kandidát na starostu

Volební program pro městskou část

Školství, vzdělávání, sport – priorita ODS

 • Budeme garantovat místo v mateřské škole pro děti z Nového Lískovce a konečně vytvoříme „Koncepci rozvoje školství v Novém Lískovci“, která dosud neexistuje
 • VRÁTÍME sportovně rekreačnímu areálu Pod Plachtami status veřejného sportoviště a zrevidujeme současné nevýhodné nájemní smlouvy. Zasadíme se o větší zapojení neregistrovaných dětí do sportu – např. olympiáda novolískoveckých ZŠ, MŠ – a z rozpočtu budeme podporovat pouze akce s větším společenským přesahem
 • Zaštítíme a zajistíme školským zařízením investice na rozvoj vzdělávání z úrovně MMB i MČ, které přesahují povolenou částku školských zařízení – budování odborných učeben, zahrad, tělocvičen atd.
 • Rozšíříme areál MŠ Vážka o nabídku služeb pro děti a seniory – ten disponuje pozemky, které umožňují rozšíření o další objekty a vybavení

Parkování, doprava, MHD – priorita ODS

 • Vypracovali jsme dlouhodobé koncepční řešení parkovacích míst, vytipovali jsme jich až 470 a zasadíme se o jejich výstavbu. Není možné vybudovat pouze jednotky parkovacích míst a před volbami oprašovat nerealizované projekty staré 10 let. Zároveň legalizujeme některá potenciální parkovací místa pouze v době od 17 hod. do 8 hod.
 • Zasadíme se o expresní spoj přes Pisárecký tunel na Mendlovo náměstí (doba jízdy cca 8 min.). Zlepší se intervaly a uleví se přetížené ulici Rybnické. Odlehčíme Rybnické i zákazem vjezdu nákladních aut, která mohou využívat Pisárecký tunel
 • Zasadíme se o zastřešení všech zbývajících zastávek MHD s internetovým připojením, dobíjením telefonů a displejem s přesným časem příjezdu dalšího spoje

Částečná privatizace obecního bytového fondu a stop zvyšování daně z nemovitosti – priorita ODS

 • Nový Lískovec není dlouhodobě schopen efektivně spravovat rozsáhlý bytový fond (cca 1 000 bytů). MČ každoročně přichází o miliony korun z nájmů a zároveň se tyto dluhy dlouhodobě kumulují. Zároveň musí Nový Lískovec získat mnohem víc peněz z kupní ceny, dnes cca 90 % putuje do rozpočtu magistrátu. Tím zajistíme investiční prostředky pro rozvoj Nového Lískovce (DPS, sportoviště apod.)

Rozvoj Nového Lískovce, lokalita KVII, chytrá řešení, podpora podnikání – priorita ODS

 • Zřídíme novou aplikaci „Můj Nový Lískovec“, kde budou občané hlásit závady a občan uvidí online průběh opravy a řešení. Nabídneme aplikaci na webu MČ pro místní živnostníky s kontakty a hodnocením vč. aktivní podpory
 • Zavedeme internetové Wi-Fi připojení do veřejných budov a do frekventovaných veřejných prostor – např. prostory u prodejny ALBERT, park Pod Plachtami, zastávky MHD atd.
 • Zasadíme se o vybudování nových venkovních prostor při ulici Oblá za objektem ALBERT (nevyužité místo mezi parkovišti) pro pořádání pravidelných jarmarků, vánočních a velikonočních trhů
 • Radnice se zaměří na opomíjené problémy zanedbaných prostor před supermarketem ALBERT, včetně věčně špinavé lávky plné exkrementů a obecně všech podchodů v obci

Bytová výstavba KVII

 • Oblast nad ulicí Petra Křivky (KVII) je dle územního plánu dlouhodobě připravena pro výstavbu a stávající pozemky jsou vesměs ve vlastnictví města Brna. Městská část může být úspěšná v prosazování zájmů svých občanů jen do té míry, jak má kompetentní a odhodlané vedení a také kontakty na úrovni města. Se současným projektem výstavby města Brna nelze souhlasit. Stávající objem plánované výstavby (cca 2 000 nových obyvatel) je kapacitně zcela neúnosný a je třeba revidovat stávající souhlas Rady MČ, která odsouhlasila plány stávajícího vedení města Brna bez zásadních změn. Vedení městské části musí být aktivní a především zásadně zohledňovat i zájmy stávajících občanů, kteří jsou pro nás prioritou
 • V žádném případě nelze připustit sociální experimenty stávající levicové garnitury města Brna. Není možné podporovat tzv. sociální bydlení, které bylo součástí představeného projektu
 • Stávající projekt v zásadě nepočítá s občanskou vybaveností. Na rozdíl od stávající Rady MČ budeme prosazovat zásadní dopravní opatření – navýšení počtu parkovacích míst, navýšení kapacity a nové linky MHD přes Pisárecký tunel, občanskou vybavenost, rozšíření školských zařízení atd. bez ohledu na to, zda k výstavbě do budoucna dojde
 • Stávající oblast nad ulicí Petra Křivky je kvůli neschopnosti stávajícího vedení značně zanedbaná. Budeme prosazovat, aby významná část této oblasti byla parkovou oddychovou zónou. Je třeba udržet atraktivní přírodní ráz Nového Lískovce. Vždy je nutné zohledňovat ochranu koniklecové rezervace, která je skutečnou chloubou Nového Lískovce

Program ODS s podporou Strany svobodných občanů pro komunální volby 2018

Naši kandidáti se aktivně podílejí na životě v obci již mnoho let. Od sportu, kultury až po společenské události, které jsou v Novém Lískovci oblíbené a zároveň hojně navštěvované. Jsme týmem jak zkušených, kompetentních lidí, tak i nových, kteří se rozhodli podpořit ODS i jako nestraníci svou pomocnou rukou. Chceme podporu všech skupin občanů, ať již starých nebo mladých, rodin, řidičů, sportovců, zájemců o kulturu atd. Víme, co Novému Lískovci chybí, a budeme se věnovat vedení obce naplno. Nehodláme sedět na třech židlích zároveň a ani jsme si po dlouhých letech v úřadu nevypěstovali pocit, že něco nejde jenom proto, že to nedotáhli do úspěšného konce ti stávající. Prioritou je Nový Lískovec a jeho občané

ODS jako tradiční a etablovaná strana je schopna na rozdíl od jiných prosazovat potřebná témata i na úrovni města Brna, podporovat iniciativu a hlavně investice, které jsou nad síly a finance naší obce. Zájmy Nového Lískovce bude hájit ze 7. místa, tj. volitelného místa, Ing. David Trllo, který působil jako zastupitel v Novém Lískovci dvě volební období, takže potřeby Nového Lískovce zná velmi dobře. Kompletní program a řešení ODS naleznete na www.odsnl.cz

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Mgr. et. Mgr. Michael Brázda muž 42 advokát, pedagog
3 Ing. Jiří Proch muž 52 krajský manažer Českého atletického svazu
4 Tomáš Ulrich, DiS. muž 38 obchodní zástupce
5 Adéla Tlustošová žena 31 sociální pracovnice
6 Pavlína Kopečná žena 50 mzdová účetní
7 Ing. Libor Benátský muž 51 daňový poradce
8 Kateřina Čechová žena 30 reprezentantka ČR v atletice
9 Bc. Tomáš Moutelík muž 26 programátor
10 Mgr. Kateřina Hřebačková žena 51 právnička, pedagožka
11 Zdeněk Polák muž 56 předseda Brněnské asociace futsalu
12 Mgr. Karel Frimmel muž 43 pedagog, administrativní pracovník
13 Ing. Pavel Bašo muž 51 analytik IS/IT
14 Mgr. Bc. Petr Vítek muž 37 team leader obchodního oddělení
15 Ing. David Trllo muž 34 ekonom
16 Michal Čech muž 32 vedoucí prodeje výrobce kuchyní a jednatel
17 Jakub Kessler muž 36 živnostník
18 Luděk Vičar muž 55 živnostník
19 Věra Ulrichová žena 37 účetní
1

Dana Filipi (48 let) Lídr kandidátky

manažerka v Městském divadle Brno

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora náleží k těm brněnským čtvrtím, které se těší dobrému jménu mezi obyvateli našeho města. Není tajemstvím, že zájem usadit se zde a nalézt tu svůj trvalý domov nepolevuje už řadu let. Je to jistě dáno klidem i hezkým okolím Řečkovic a Mokré Hory, aniž by bylo nutno vzdávat se výhod, jež bydlení ve větším městě poskytuje.

Soustavně je však třeba se starat, aby obliba naší městské části nepoklesla - zejména v očích těch, kdož zde žijí. V uplynulých volebních obdobích řada míst Řečkovic a Mokré Hory prohlédla a získala novou tvář. Stále ovšem lze ukázat na leccos, co si zaslouží pozornost a péči. V minulosti zahájené úsilí musí tedy pokračovat, vždyť úkolů je stále dost. Naši zastupitelé budou usilovat o to, aby po uplynutí následujících čtyř let co nejvíce věcí a míst z těch, na něž jsme se mračívali, vyvolávalo už jen příjemné pocity. Základní okruhy problémů, na které je třeba se soustředit, jsou shrnuty v bodech volebního programu. Je sestaven tak, aby jeho naplňování nemuseli platit naši nástupci. Ušetřit peníze městské části mohou pomoci dotace poskytované krajem či státem. Úsilí o jejich získání rozhodně nebude opomíjeno.

Vážení občané, dovolujeme si pozvat Vás k následujícím komunálním volbám a také požádat o Váš hlas.

Dana Filipi

Volební program pro městskou část

Budeme

 • pokračovat v revitalizaci sídlišť a zlepšování kvality bydlení v obecních bytech
 • usilovat o takovou variantu parkování ve městě Brně, která nebude mít negativní vliv na naši městskou část
 • jednat s Českou poštou o řešení situace řečkovické pobočky
 • pokračovat ve výstavbě sportovišť pro veřejnost – po vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem co nejdříve uskutečnit další etapu zahrnující kurt pro nohejbal, tenisovou stěnu a měřenou běžeckou stezku
 • usilovat o zpřístupnění části bývalých kasáren veřejnosti a pokračovat v jednáních o budoucím uspořádání tohoto areálu
 • prosazovat jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s využitím částí objektu Vysočina vlastněných státem
 • pokračovat v opravách škol a dětských hřišť
 • rozvíjet dosavadní úspěšnou spolupráci se zdejším gymnáziem
 • podporovat pořádání kulturních a společenských akcí
 • pokračovat v akcích pro seniory zaměřených na jejich společenské vyžití i aktivní trávení času
 • podporovat činnost sportovních a zájmových organizací v naší městské části
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Stanislav Michalík muž 55 projektový manažer
3 Richard Foltýn muž 45 OSVČ, manažer basketba- lového oddílu KP Brno
4 Mgr. Jiří Feyrer muž 46 právník
5 Bc. David Pokorný muž 23 experiment. fyzik, krajský předseda Svobodných
6 Ing. Stanislav Novák muž 71 ekonom
7 Mgr. Bc. Tomáš Kočař muž 26 právník
8 Ing. Jiří Široký muž 51 IT konzultant
9 Ludmila Fousová žena 71 finanční poradce
10 Ing. Jaroslav Paleček muž 65 podnikatel
11 Ondřej Efraim Kubík muž 29 redaktor
12 Petr Krákora muž 53 OSVČ
13 Mgr. Marie Pavelková žena 30 učitelka na základní škole
14 Ing. Tomáš Podermański muž 38 architekt síťových služeb
15 Petr Šebesta muž 45 podnikatel
16 Ing. Martin Flášar muž 27 bankovní úředník
17 Ing. Michal Schmidt muž 37 softwarový inženýr
18 Martin Růžička muž 45 bezpečnostní technik
19 Miroslav Velen muž 46 programátor
20 Miroslava Burhanová žena 67 zdravotní sestra
21 Radomil Pelíšek muž 45 softwarový inženýr v zajišťování kvality
22 Tomáš Kovanda muž 70 důchodce
23 Petr Fabian muž 52 řidič dopravního podniku
1

Jarmila Berčáková (45 let) Lídr kandidátky

bankovní poradkyně

Kandiduji jako lídr ODS do Zastupitelstva městské části Brno-sever. Můžete si klást otázku, proč jsem se tak rozhodla? Pokusím se Vám stručně odpovědět. Především proto, že mi na městské části, v níž několik let žiji, záleží. Záleží mi na tom, aby se tu dobře žilo nejen mně a mým dětem, ale všem občanům. Aby tu bylo především bezpečno a čisto.

Mým hlavním cílem je přiblížit veřejnou správu nám občanům. Úřad městské části má poskytovat službu společnosti, má občanům vycházet vstříc, ptát se jich, co by chtěli vylepšit, a je-li to možné, vyhovovat jejich přáním a návrhům. To se v současnosti ne vždy děje. Z pozice zastupitelky městské části bych měla možnost k tomuto přístupu veřejné správy přispět.

Neméně důležitá je otázka kvality infrastruktury a tím nemyslím jen té dopravní. Důležité je vytvořit kvalitní a dostupnou strukturu vzdělávacích zařízení – školek a škol, která budou vstřícná k potřebám rodičů i dětí a kde se budou děti cítit dobře.

Chci naši městskou část obecně oživit. Velká část společenských, sportovních a kulturních akcí se v Brně koná v centru města. Je potřeba nalákat některé z těchto akcí také do naší městské části, podpořit pořádání akcí, kde se budeme jako občané setkávat, bavit a rozvíjet mezilidské vztahy. Do těchto akcí je pak potřeba zapojit také naše seniory, kteří jsou platnými členy společnosti a neměli by se cítit vyčleňováni jen z důvodu svého věku. Stručně řečeno: Brno-sever musí více žít.

Dámy a pánové, chci na tomto všem – a nejen na tom – intenzivně pracovat. Chci na tom pracovat nejen pro sebe, ale pro nás všechny. Pokud mi k tomu dáte svou důvěru, budu Vám vděčná a věřím, že Vás nezklamu.

Jarmila Berčáková

Volební program pro městskou část

1. Bydlení

Sehnat bydlení je v dnešní době velký problém. Ceny bytů trhají rekordy. Jedinou zárukou, že bydlení zůstane dostupné všem, je systém obecních bytů. Ale jen za podmínky, že se s bytovým fondem bude hospodařit efektivně a nebudou se prostřednictvím něho vnucovat lidem různé sociální experimenty.

Bydlení tady musí být jak pro mladé, kteří si nemohou založit rodinu, protože nemají kde bydlet, tak pro starší generaci, která už si zaslouží klid a ne starosti, jestli zvládnou zaplatit vysoký nájem.

Městská část Brno-sever nabízí veřejně k pronájmu cca 6 bytových jednotek měsíčně. K 25. 6. 2018 však evidovala 586 volných bytových jednotek! Jak je tedy možné, že současné vedení radnice nenabídne k dispozici všechny volné byty, aby pomohla řešit bytovou situaci co nejvíce lidem? ODS po volbách zajistí, aby všechny volné byty byly okamžitě k dispozici lidem, kteří hledají bydlení. Byty ve špatném stavu bude opravovat tak, aby mohly být nabídnuty k pronájmu v co nejkratším možném termínu. Rozjedeme rozvoj města a budeme podporovat výstavbu nových bytových domů.

Současné vedení radnice ignoruje podněty svých nájemců, neřeší jejich problémy, například s nedostatečným úklidem, a dokonce realizuje opravy, aniž by informovalo dotčené nájemce, že k nějaké opravě dojde, a tak i k určitému omezení užívání jejich bytů, jako například na ulici Krkoškově. To se za ODS nestane. Bude pořádek a budeme naše nájemce respektovat, chovat se k nim s úctou, všechny podněty okamžitě řešit a ne hájit vlastní zájmy. Sever nám bude celé Brno závidět.

2. Doprava

Neustále všichni dokola žvaní, vymýšlejí nesmysly a jen každý den prodlužují tu hroznou situaci s dopravou a parkováním v Brně. Dokonce to zašlo až tak daleko, že se tady začíná zavádět rezidentní parkování. Budete každý měsíc platit velké peníze za to, že někdo na silnici před vaším domem namaluje modrou čáru, která absolutně parkování nepomůže. Lidé, kteří tam bydlí a každý den parkují, tam budou bydlet a parkovat dál. Jen z vás zase město bude tahat další peníze, aniž by vám aspoň garantovalo konkrétní parkovací stání. No, nesmysl.

ODS Brno-sever navrhuje občanům řešení, které je nebude stát ani korunu a zajistí jim v podstatě přes noc stovky parkovacích míst navíc. Jednoduše, díky šikmému parkování, místo podélného. Stačí namalovat na silnici bílé čáry, někde upravit chodníky a může se hned parkovat, zdarma.

3. Doba byrokratická

Také jste si mysleli, že už nejde vymyslet víc způsobů, jak vás může stát kontrolovat, házet vám klacky pod nohy a nutit vás stále vyplňovat nějaké papíry pro papíry a chodit z úřadu na úřad? Hnutí ANO dokazuje, že to jde a utahuje smyčku stále pevněji. Naši poslanci a senátoři v boji proti byrokracii dělají skvělou práci a my na Severu nebudeme pozadu.

ODS Brno-sever nechá udělat audit na radnici a zruší všechny nesmyslné vyhlášky. Je potřeba věci zjednodušovat. A my uděláme velký byrokratický úklid.

4. Bezpečnost

Městské policii by už měl dát někdo pokyn, aby nebylo jejich hlavním úkolem vybírat pokuty, odtahovat auta a měřit rychlost. Městská policie musí být v ulicích, musí se naučit znát lidi ve svém rajónu a starat se o jejich bezpečnost. V noci hlídkovat na zastávkách, když lidé vystupují z rozjezdů, u škol, když děti odcházejí domů a na problémových místech, kde dochází k narušování pořádku. A toto bude ODS Brno-sever na radnici prosazovat.

Vraťme se ke kořenům, proč byla městská policie zakládána, vraťme se zpátky ke zdravému rozumu a dělejme věci jednoduše pro lidi.

5. Společnost

Děti jsou naše budoucnost. Městská část koupí autobus, díky kterému zajistí bezpečný svoz dětí do školy. A budeme ho moct využít i pro výlety našich seniorů. V dnešní době plné internetu, počítačů a mobilů se začíná vytrácet elementární slušnost a ohleduplnost k ostatním. Mladý člověk nepozdraví staršího, nepodrží dveře, nepomůže s nákupem. Žijeme tady společně, a proto se k sobě musíme naučit chovat slušně, s respektem a mít úctu ke stáří. Budeme podporovat výstavbu hřišť pro děti, posilovacích míst pro mladé sportovce a veškeré venkovní aktivity, včetně přebudování nevyužitých ploch na místo, kde lidé mohou odpočívat a trávit čas s ostatními, venku, na čerstvém vzduchu.

6. Naši senioři

Uvědomujeme si, že je dnešní doba hrozně rychlá, lidé na sebe nemají čas, vše se jen zdražuje a všichni jen slibují. Pro starší lidi je často jediným společníkem, který je jim věrný a nikdy je neopustí, jejich čtyřnohý miláček. A proto poplatek za psa zásadně snížíme.

Budeme podporovat aktivní život ve stáří a navážeme strategickou spolupráci s partnerským městem na Slovensku. Díky tomuto partnerství budeme zvát tamní seniory za námi na kulturní akce a budeme jezdit s našimi seniory k nim na zajímavé výlety. Díky tomuto pomůžeme našim seniorům navázat nové vztahy a získat nové zážitky.

Za svůj život toho senioři spoustu dokázali a vybudovali. Díky nim tady dnes jsme a určitě si zaslouží naši péči a pozornost.

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Tomáš Zhoř muž 23 projektový manažer, student práv
3 Bc. Marie Paděrová žena 68 zastupitelka MČ Brno-sever
4 Jiří Hos muž 55 podnikatel
5 Ing. Jiří Sehnal muž 61 stavební inženýr
6 Bc. Radomír Vavrouch muž 48 technik
7 Ing. Sabina Tomíšková žena 53 podnikatelka
8 Ing. Vítězslav Dostál, MBA muž 55 finanční ředitel
9 Naděžda Kosková žena 53 ekonomka
10 Kristýna Švarcová žena 28 manažerka, krajská zastupitelka
11 prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. muž 55 vysokoškolský učitel
12 Michaela Filipová Brabcová žena 51 farmaceutická reprezentantka
13 Bc. Michal Zahradník muž 26 finanční analytik
14 Adrian Drozdek muž 18 student
15 Tomáš Hofírek muž 31 manažer prodeje
16 Mgr. Nikola Jandásková žena 31 učitelka
17 Miloš Grégr muž 60 technik
18 Bc. David Toufar muž 38 OSVČ
19 Bc. Václav Richter, MBA muž 55 vedoucí střediska
20 Ing. Vojtěch Hanuš muž 32 živnostník
21 Jan Bábek muž 54 OSVČ
22 Jiří Zhoř muž 27 student, projektový manažer
23 Martin Butora muž 39 řidič
24 Eva Richterová žena 57 referentka zásobování
25 Mgr. Petr Maršálek muž 41 advokát
26 Ing. Jiří Pressfreund muž 77 důchodce
27 Kateřina Najvarová žena 45 OSVČ
28 Libor Fortelný muž 48 OSVČ
29 Ing. Petr Nesiba muž 34 strojní inženýr
30 Klára Šilhanová žena 39 servírka
31 Ing. Ivo Hartman, Ph.D. muž 45 výzkumný pracovník
32 Ludmila Fortelná žena 50 OSVČ
33 Ing. Arnošt Kuttner muž 58 technik
34 Eva Šimková žena 54 správkyně nemovitostí
35 Kateřina Sehnalová žena 35 kosmetička
1

Evžen Šik (51 let) Lídr kandidátky

ekonom

Je mi 51 let, žiji ve Slatině od roku 1989. Mám ekonomické vzdělání a podnikám jako OSVČ. S manželkou jsme vychovali dva syny, kteří dnes již mají své vlastní životy. Ten starší nám nadělil dva krásné zdravé vnoučky.

Ve volném čase se vydávám na procházky přírodou. Rád pracuji na zahradě a chalupě. Jsem aktivní sportovec. Mezi mé zájmy patří tenis, jsem rekreační člen tenisového oddílu SK Slatina, dále cyklistika, potápění, lyžování a sport obecně. Do společenského života ve Slatině jsem se zapojil před 22 lety – věnoval jsem se několik let výchově mladých fotbalistů, zapojoval jsem se do příprav nebo pořádal kulturně společenské akce – country večery, Slatinský košt vín, plesy, dětské dny „Hurá na prázdniny“ atd., u čehož jsem zůstal dodnes.

Do politiky jsem vstoupil před 17 lety, tehdy jako nezávislý kandidát. Svůj čas jsem věnoval práci při rozvoji městské části – nové náměstí, polyfunkční hřiště u ZŠ Jihomoravské náměstí a další. S dalšími příznivci a přáteli jsme se v médiích i na ZMB zasadili o ukončení nepovolené výstavby haly pro AMAZON bez přímého napojení celé průmyslové zóny Černovická terasa na dálnici D1 pro odlehčení dopravy ve Slatině.

Prioritou pro mne je trvalý rozvoj a zvyšování kvality života ve Sla-tině.

Evžen Šik 

Volební program pro městskou část

Rodina a děti

 • oslovíme místní lékaře na spolupráci při pravidelných preventivních lékařských prohlídkách pro naše předškoláky i školáky přímo ve školce či škole, včetně zubního lékaře
 • nová dětská hřiště máme a ještě přidáme

Bezpečnost a zdraví

 • osvětlíme exponované přechody pro chodce (PENNY, LANGROVA, REDA, TUŘANKA, KREJČÍHO, TILHONOVA) nebo je doplníme výstražným světelným znamením
 • ve spolupráci s městem Brnem projednáme v rámci realizace přestavby a využití lokality „Slatinských kasáren“ vybudování polikliniky na zbývajících pozemcích ve vlastnictví města, a tím rozšíření dosažitelnosti kvalitní lékařské péče

Kultura

 • podporujeme tradiční společenské akce ve Slatině – „Slatinské hody“, „Pálení čarodějnic“, vzpomínkové akce a „Vánoční trhy“ s vystoupením žáků obou našich ZŠ a samozřejmě „Slatinské kulturní léto“ a další
 • podpoříme všechny, kdo organizují volnočasové aktivity dětí, rodičů, ale i našich seniorů – Divadlo J. K. Tyla, DDM HELCELETKA pobočka Fantázie, Senioři ČR z.o. Brno-Slatina a tělovýchovnou jednotu SK Slatina a další

Sport

 • (2006) chceme dále pokračovat v realizaci „SLATINSKÉ SPORTOVNÍ ZÓNY I“ – SPLNĚNO JEN PŮL (terénky, polyfunkční hřiště při ZŠ, skatepark), chceme pokračovat a na pozemcích města Brna pod ARKTIDOU zbudovat aquapark a sportovní hřiště spojené s terénkami nadchodem nad ulicí Hviezdoslavova
 • budeme nadále podporovat vybudování „ZÓNY SPORTU A ODDYCHU II“ v lokalitě mezi dálnicí D1 a novou bytovou zástavbou na „Přední šlapanské“ (od ulice Šlapanické po ulici Řípskou) dle navržené studie
 • opakovaně navrhneme vybudování osvětlení polyfunkčního hřiště při ZŠ Jihomoravské nám. a pořízení mobilního kluziště na tomto hřišti
 • podpoříme postupnou modernizaci všech užívaných sportovišť a v případě získání finančních prostředků i realizaci nových pro SK Slatina, který se stará o sportovní rozvoj slatinské mládeže
 • chceme ve spolupráci s Jihomoravským krajem propojit Slatinu novými, bezpečnými a kvalitními cyklostezkami do směrů:

Líšeň – údolí Říčky, Moravský kras, Drahanská vrchovina

Černovice – Svratecké údolí, Brněnská přehrada, Českomoravská vysočina

Tuřany – vinařské cyklostezky, Nové Mlýny, Podyjí, Rakousko

Senioři

 • podporujeme akce sdružení seniorů a jejich zapojení do práce pro MČ
 • (2006) budeme podporovat realizaci vybudování „Pensionu pro seniory“ s příslušnými službami – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ, aktuálně spolupracujeme na vybudování „Domu s pečovatelskou službou pro seniory“ na ulici Bedřichovická a jeho rozšíření o druhou etapu výstavby

Služby a místní správa

 • chceme udržet získanou vysokou kvalitu služeb poskytovaných občanům MČ ze strany naší radnice – „úředník je tu pro občana, ne občan pro úředníka“
 • (2006) chceme provést optimalizaci a centralizaci jednotlivých odborů na radnici, aby naši občané nemuseli přecházet z Budína na náměstí a zpět při vyřizování svých záležitostí – „Radnice patří na náměstí“ RADNICI JSME NA NÁMĚSTÍ JIŽ NEDOSTALI, ALE MÁME KRÁSNOU NOVOU RADNICI NA ULICI TILHONOVA – VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
 • chceme rozšířit a zkvalitnit služby poskytované občanům TS Slatina a vytvořit tak i nová pracovní místa pro občany Slatiny
 • chceme zapojit do údržby Slatiny občany s nevypořádanými závazky vůči MČ či městu Brnu jejich odpracování na veřejně prospěšných pracích pro Slatinu

Investice

 • (2006) zadat bytovému odboru zpracování projektů na realizaci zateplení a výměnu oken u starších obecních cihlových domů – SPLNĚNO
 • zajistíme vybudování nových chodníků a komunikací nebo jejich modernizace v našich osadách Slatinka a Černovičky a vybudování komunikace ulice Šikova a zpevnění komunikace mezi ulicí Šlapanickou a Zelinkova směrem ke Slatinské
 • vybudujeme a opravíme chodníky uvnitř panelového sídliště a okolo SBD MÍR
 • navrhujeme vypracovat TEZ (technicko-ekonomické zadání) na realizaci výstavby alespoň jednopatrových otevřených parkovacích altánů nad stávajícími asfaltovými parkovišti při ulici Slavkovská a Mikulčická, tyto stavby ozelenit pnoucí zelení, ta odhluční a zbaví prachu intravilán sídliště a především zvýší kapacitu parkovišť

Životní prostředí

 • (2006) zasadíme se u odpovědných institucí za vybudování odhlučňovacích stěn při komunikacích Ostravská a D1, SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – ULICE OSTRAVSKÁ, BUDEME PRACOVAT DÁL a požádáme o vybudování odhlučňovací stěny pro snížení hluku a obsahu prachových emisí do Slatiny z D1
 • (2006) budeme na úrovni města iniciovat vybudování myčky na odpadní kontejnery a popelnice a požadovat jejich pravidelnou výměnu pro zkvalitnění ovzduší uvnitř sídlišť, SAKO pořídilo myčku v roce 2013 – SPLNĚNO
 • (2006) požadujeme rozmístění většího počtu nádob na sběr tříděného odpadu SPLNĚNO
 • zasadíme se o zvýšení podílu zeleně na území Slatiny s důrazem na zachování, údržbu a obnovu stávajících zelených ploch
 • budeme iniciovat na všech úrovních státní správy a spolupracovat na vybudování přímého napojení průmyslové zóny Černovická terasa na dálnici D1, a tím odlehčení dopravě uvnitř Slatiny

Podnikatelé

 • vytvoříme program pro zapojení širokého spektra podnikatelských subjektů na území Slatiny do podpory a zlepšení vzhledu Slatiny, Černoviček a Slatinky – formou patronátu nad obecními plochami
 • (2006) budeme iniciovat podílnictví firem podnikajících na území Slatiny na zvýšení prestiže městské části i jejich areálů formou společných projektů – SPLNĚNO, dnes se řada firem podílí např. na SLATINSKÉM KULTURNÍM LÉTĚ a nejen na něm
 • (2006) rozšíříme slavnostní osvětlení i výzdobu při příležitosti svátků vánočních i státních – SPLNĚNO A ROZŠÍŘENÍ O DALŠÍ NOVÉ ULICE BUDEME INICIOVAT
 • budeme prosazovat oslovení podnikatelů působících na území Slatiny ve výběrových a poptávkových řízeních na práce pro MČ

Krédem MS ODS Slatina je poctivou prací zabezpečit co nejpříznivější sociální, kulturní, společenské, sportovní podmínky a trvale zvyšovat kvalitu života obyvatel Slatiny.

S respektováním angažovanosti a obětavosti při prosazování zájmů občanů Slatiny, a to na všech rozhodovacích úrovních, jsme zvolili pana Evžena Šika naším lídrem. Jsme přesvědčeni, že s naší a Vaší podporou dokáže navázat na dosavadní úspěchy a pokračovat v naplňování potřeb obyvatel Slatiny.

Děkujeme Vám za dlouholetou podporu, také za projevenou přízeň v nastávajících komunálních volbách a po celé nové funkční období. Pokud jste v našem programu nenašli odpovědi na Vaše představy o zlepšení života ve Slatině, máte zájem aktivně s námi pracovat pod hlavičkou ODS, jsme Vám vždy plně k dispozici s pomocí k prosazení jejich realizace – živě na Přemyslově náměstí dne 20. 9. 2018 od 17.00 nebo na www.ods.cz/ms.slatina.

Přijďte diskutovat.

Nabízíme Vám pracovité ruce – společně to zvládneme.

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 PaedDr. Jarmila Balejová žena 54 pedagožka
3 Bc. Ivan Ondřík muž 65 samostatný odborný referent
4 Zdeněk Červinka muž 64 podnikatel
5 Ing. Jiří Veselý muž 45 podnikatel
6 Zdeněk Kaisler muž 42 podnikatel
7 Hana Krupková žena 39 mateřská dovolená
8 David Chorvát muž 19 rozhodčí kopané
9 Dušan Demko muž 50 podnikatel
10 Jaromír Nešpůrek muž 48 operátor CNC strojů
11 Adam Červinka muž 31 revizní technik
12 Michal Klempa muž 64 starobní důchodce
13 Jaroslav Kučera muž 67 starobní důchodce
14 Kateřina Sodomková žena 22 asistentka
15 Petr Šmidrkal muž 65 starobní důchodce
16 Oldřich Mandelík muž 60 instalatér
17 Lukáš Zrzavý muž 29 prodejní technik
18 Jiří Hofírek muž 44 podnikatel
19 Milena Nešpůrková žena 47 dělnice
20 Evžen Šik muž 28 zedník
21 Zdeňka Veselá žena 45 finanční poradkyně
1

JUDr. Michaela Chalupová (59 let) Lídr kandidátky

právnička

Jako správný Brňák jsem se narodila v porodnici. Celý můj osobní život je spojen s Maloměřicemi a Obřany. Bydlím na konci Maloměřic. Obřany mám jen pár metrů přes lávku, proto jsem se vždycky cítila být i Obřaňákem. V Maloměřicích jsem chodila do školky a do školy, ale v Obřanech mám spoustu přátel a kamarádů. I přesto, že později mě studijní povinnosti zavály ke studiu gymnázia do Masaryčky (Jiráskova čtvrť) a později na práva na Zelňák, pořád žiji v Majlontě. Mám tři děti a dnes už spoustu vnoučat. Mám víc jak dvacet let bezva práci v krásném prostředí brněnského výstaviště, která mě baví. Ale kvůli tomu nezapomínám na Maloměřice a Obřany. Podílím se na práci Zastupitelstva městské části. Zajímá mě historie, dějiny a umění. Jsem velký čtenář, mám ráda film. Zajímá mě společnost a události kolem ní.

 

JUDr. Michaela Chalupová

Volební program pro městskou část

Dostupná a přátelská veřejná správa

 • úřad není nedostupná instituce, slouží lidem
 • správná organizace úřadu, možnost platit poplatky kartou nebo převodem na účet, informace na jednom místě
 • mobilní aplikace a internetový portál pro nepřetržité hlášení závad na veřejném majetku;
 • informační linka nebo on-line chat – občan obdrží info k životní situaci a může vyplnit potřebný formulář za pomoci asistenta
 • možnost sjednat si schůzku i mimo úřední hodiny
 • bezproblémově dostupná open data
 • srozumitelná prezentace rozpočtu
 • rozšíření možných podání na Czech POINTU
 • držitelům datových schránek zasílání informací a dokumentů výhradně elektronickou cestou

Kvalitní Infrastruktura

 • zkvalitníme práci stavebního úřadu, omezíme byrokratickou zátěž
 • moderní a kvalitní bydlení v Maloměřicích a Obřanech
 • citlivý rozvoj městské, části dořešení infrastruktury
 • zklidnění dopravy pro bezpečnost našich dětí
 • dokončíme odkanalizování městské části
 • budeme prosazovat, aby městská část zůstala zelenou
 • obnovu a zachování veřejné zeleně
 • obnovu odpadového dvora
 • nepřipustíme ničení a znečišťování životního prostředí
 • zasadíme se o budování parkovacích míst pro rezidenty

Opatření na komunální úrovni

 • bezbariérová doprava
 • služba Senior Expres – individuální doprava seniorů k lékaři, na úřady apod. za nízké ceny
 • zajištění dostupných služeb pro seniory, bydlení, pečovatelská služba apod.
 • zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů
 • podpoříme rozvoj místního a malého podnikání
 • spolupráci s PČR a Městské Policie na úseku ochrany majetku a boje proti kriminalitě
 • spolupráce Policie České republiky se školami a předškolními zařízeními
 • osvěta a ochrana mládeže na úseku boje proti alkoholismu a drogové závislosti
 • zvýšení úrovně a kvality škol, kvalitní vzdělávání pro naše děti
 • modernizace školských budov

Pestrý život v městské části

 • podporujeme vznik dětských skupin a služby, věnující se péči o dvouleté a mladší děti;
 • podporujeme rozšíření kapacity mateřských školek a škol
 • podpora spolků je pro nás klíčová pro udržení života a rozvoj městské části, rozvoj mladé generace a jejího vztahu k místu, kde žije
 • podporujeme usnadňování činnosti spolků, odstraňování byrokracie a administrativních překážek
 • usilujeme o reálné ocenění práce dobrovolníků, bez nich nemohou spolky pracovat
 • dobrovolné hasiče považujeme za součást společenského života v městské části, budeme podporovat zlepšení podmínek pro jejich záslužnou činnost
 • zdravé stárnutí – podporujeme organizování akcí pro seniory, taneční večery, sportovních her, školení o zdraví, organizace tísňového volání, kluby důchodců
 • společné akce seniorů a dětí – babičko, dědo povídej, nejhorší je samota – pomoc osamnělým seniorům
 • vybudování denního centra pro seniory a zřízení terénních pečovatelských služeb pro Maloměřice a Obřany
 • podporu volnočasových aktivit mládeže, podporujeme vybudování volnočasového centra pro mládež
 • podporujeme sport, zejména sportovní aktivity dětí a mládeže
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Petr Havlíček muž 49 jednatel
3 Petr Pavlica muž 48 produktový manažer
4 Ing. Lubomír Chalupa muž 60 technik
5 Jarmila Kocmanová žena 78 projektantka
6 Ing. Jiří Topinka muž 52 daňový poradce
7 Mgr. Lenka Sekaninová žena 43 jednatelka
8 Ing. Jiří Charvát muž 71 stavební inženýr
9 Ing. Marek Juha muž 53 ředitel sociálního podniku
10 Pavel Jelínek muž 49 operátor
11 Romana Šmídková žena 45 účetní
12 Ing. Alena Šťávová žena 60 technická koordinátorka
13 Josef Chalupa muž 68 finanční poradce
14 Ing. Pavel Šťáva muž 62 technický pracovník
15 Zuzana Zbořilová žena 32 mateřská dovolená
1

Ing. Miroslav Dorazil (60 let) Lídr kandidátky

místostarosta městské části Brno-Tuřany

Narodil jsem se v roce 1958 v Krnově, kde jsem absolvoval základní školu a gymnázium. V roce 1977 jsem nastoupil na stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor pozemní stavby. Po absolvování fakulty v roce 1982 jsem začal pracovat jako projektant statiky ve stavební projekci. Projekční práci se věnuji po celou dobu, od roku 1991 jako OSVČ.

Od nástupu na vysokou školu žiji v Brně, po svatbě v roce 1983 jsem obyvatelem městské části Brno-Tuřany, místní část Brněnské Ivanovice.

Do politiky jsem vstoupil na kandidátce ODS v komunálních volbách do městské části v roce 2006. Zastupitelstvem MČ Brno-Tuřany jsem byl zvolen starostou. Funkci jsem vykonával do roku 2010. Ve volebním období 2010–2014 jsem pracoval v Zastupitelstvu MČ jako předseda Kontrolního výboru, ve volebním období 2014–2018 jsem místostarostou.

V osobním životě se věnuji hlavně rodině. S manželkou jsme vychovali dva syny, kteří se rovněž aktivně účastní života v městské části – starší syn je vedoucím oddílu tuřanských skautů, mladší syn je starostou tuřanského Sokola. Velkou radost nám s manželkou dělá i roční vnučka.

Mými koníčky jsou kromě rodiny cestování a sport, hlavně rekreační cyklistika, sjezdové lyžování a badminton.

Volební program pro městskou část

 • zajistit pokračování přípravných prací na dokončení inženýrských sítí v naší MČ (ul. Rolencova, Zezulova) včetně následné opravy komunikací
 • zajistit pokračování prací na vybudování obchvatu Tuřan
 • spolupracovat s městem na rekonstrukci kanalizace včetně opravy komunikací ve Dvorskách
 • zajistit postupný a rovnoměrný rozvoj naší MČ podporou výstavby rodinných domů bez narušení charakteru a hustoty stávající zástavby
 • zajistit realizaci nadstavby ZŠ Měšťanská o další odborné učebny pro zkvalitnění výuky žáků, na ulici Požární pak vybudovat novou hernu pro družinu i pro hodiny tělesné výchovy
 • zajistit přípravné práce na rekonstrukci zdravotního střediska (zateplení, vnitřní rozvody sítí)
 • realizovat část návrhu revitalizace Tuřanského náměstí dle studie Kanceláře architekta města Brna
 • zlepšovat životní prostředí v naší MČ, provádět pravidelnou výsadbu zeleně, zlepšit její údržbu pomocí pracovní čety
 • zajistit pokračování prací na revitalizaci Holáseckých jezer
 • při projednávání nového územního plánu bojovat proti snahám vybudovat průmyslovou zónu v těsné blízkosti zastavěné části obce
 • rozvíjet kulturní a společenské vyžití obyvatel spoluprací se všemi místními organizacemi a spolky
 • spoluprací s novým vedením základní školy spolupracovat na zkvalitnění výuky
 • pokračovat v pravidelných besedách s občany
 • zlepšit stávající stav dětských hřišť včetně doplnění o nové prvky, pokračování v rozvoji sportovního centra pro děti u ekodvora
 • pokračovat v rekonstrukcích účelových komunikací a polních cest
  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Antonín Tůma muž 47 podnikatel
3 Mgr. Pavel Šnajdr, Ph.D. muž 43 dirigent
4 Miroslav Tesař muž 58 traktorista – opravář zemědělských strojů
5 Bc. Zdeňka Jandová žena 55 referentka BOZP a PO
6 Ing. Petr Svoboda muž 41 daňový poradce
7 Eva Švehlová žena 50 prodavačka
8 MUDr. Jana Tučková žena 47 lékařka
9 Bc. Milan Dorazil muž 30 starosta Sokola Brno-Tuřany, OSVČ
10 Vendula Mašková žena 20 studentka
11 Jan Lang muž 68 OSVČ
12 Bc. Renata Richterová žena 43 účetní
13 Jan Kratochvil muž 50 manažer
14 Jiří Taševský muž 61 podnikatel
15 Marie Sýkorová žena 68 důchodkyně
16 Ivana Kolečková žena 49 OSVČ
17 Ing. Vlasta Hrdlíková žena 61 důchodkyně
1

Ivo Borovec, MBA (42 let) Lídr kandidátky

živnostník

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Bc. Igor Fučík, MBA muž 43 místostarosta MČ Brno-Žabovřesky
3 Mgr. Jan Bobrovský muž 73 trenér basketbalu
4 Ing. Josef Roudnický muž 76 důchodce
5 Ing. Dana Šlezingerová žena 40 učitelka v MŠ
6 Ing. Radovan Chytil muž 54 manažer
7 Ing. Milan Gašo muž 27 auditor
8 Aleš Lehký muž 45 koordinátor elektromobility
9 Ing. Jaroslav Petřík muž 78 ekonom v penzi
10 Ing. Roman Křeček muž 57 manažer
11 Ing. Rostislav Hamal muž 39 vodohospodářský technik-dispečer
12 Jan Král muž 46 OSVČ, stavební klempíř
13 Michal Janíček muž 39 IT specialista - správa systémů
14 Ing. Alena Šustková žena 73 důchodkyně
15 Milan Lederer muž 43 obchodní zástupce
16 MUDr. Bronislava Roudnická žena 65 lékařka
17 Ing. Ottokar Dvořák muž 88 důchodce
18 Bc. Kateřina Borovcová žena 43 učitelka v MŠ
19 Jaromír Lepka muž 74 řidič MHD v penzi
20 Bc. Jan Křivánek muž 24 profesionální basketbalista, student
21 Jitka Lehká žena 67 důchodkyně
22 Jindřiška Crháková žena 64 důchodkyně
23 Iva Fučíková žena 71 hotelová manažerka
24 Jan Leder muž 23 student
25 MUDr. Libuše Štefánková žena 82 dětský psychiatr v penzi
1

Ing. Stanislav Krčmař (53 let) Lídr kandidátky

manažer, člen ODS

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Ing. Michele Dorée, PhD. žena 36 vysokoškolská pedagožka, členka ODS
3 Tomáš Krčmař muž 21 student, člen ODS
4 Mgr. Eva Baráková žena 68 důchodkyně, bez politické příslušnosti
5 Ing. Antonín Novák muž 39 OSVČ, člen ODS
6 Ing. Petr Bartl muž 58 OSVČ, člen ODS
7 František Filípek muž 81 důchodce, člen ODS
8 Ing. Petra Filipová žena 46 OSVČ, bez politické příslušnosti
9 Ing. arch. Milan Huml muž 64 OSVČ, člen ODS
10 Ing. Miroslav Filip muž 79 důchodce, člen ODS
11 Jiří Hudec muž 59 důchodce, bez politické příslušnosti
12 Jiří Strádal muž 44 vedoucí skladu, bez politické příslušnosti
13 Michal Pernica muž 22 student, bez politické příslušnosti
14 Josef Krula muž 68 důchodce, bez politické příslušnosti
15 Karel Heřman muž 73 důchodce, bez politické příslušnosti
1

Zdenka Lančaričová (71 let) Lídr kandidátky

důchodce

  Jméno a příjmení Pohlaví Věk Zaměstnání
2 Zdeněk Pavlata muž 67 stavbyvedoucí-důchodce
3 Miloslav Dočekal muž 50 živnostník
4 Bc. Petr Gabriel muž 51 vedoucí odboru
5 Miroslav Meloun muž 29 řidič z povolání
6 Ivan Nečas muž 51 manažer provozu
7 Marta Ceklová žena 64 zdravotní sestra
8 Pavel Horák muž 55 podnikatel
9 Ing. Magdalena Horská, CSc. žena 77 technik
10 Bc. Lubor Janák muž 33 obchodní manažer
11 Nicole Bernovská žena 24 podnikatelka
AKTUÁLNĚ Z FB

13. 4. 2019 17:55

Nejen politikou je člověk živ. Proto MOD JMK díky Honzovi Vostrejžovi zorganizovala první rétorický …

5. 4. 2019 17:05

Rozhovor s náměstkem primátorky Brna Robert Kerndl o sociální politice města a prioritách v této obl …

1. 4. 2019 17:41

Debata o Eurorealismu s Ondrou Krutilkem a Vítem Hlouskem,bude to přísný souboj názoru a argumentů …

31. 3. 2019 9:00

Jedna aktuální pozvánka na pondělní pivo ve Stopkově pivnici na České a debatu o eurorealismu, kde s …

20. 3. 2019 14:22

Pevně v to doufáme a pracujeme na tom. Věříme i v podporu státu, kraj i město Brno je ke spolufinanc …

15. 3. 2019 16:56

Zveme Vás na debatu s názvem "Trump, budoucnost NATO a bezpečnost Evropy", kde s krátkými příspěvky …

8. 3. 2019 12:41

Včerejší 3.výroční zasedání Mladých občanských demokratů JMK ve Stopce se vzácnými hosty - primátork …

6. 3. 2019 10:37

Jen u parkovacích míst typu Kiss and Ride samozřejmě nezůstaneme. Pracujeme na projektech, které pov …

28. 2. 2019 13:45

Aktivisté v čele s Miroslavem Patrikem z Bíliny opět v tažení proti Brnu, jeho občanům a rozvoji. Zm …

27. 2. 2019 18:07

Pomáhat je třeba. I prostřednictvím sociálního nadačního fondu města. Naším záměrem je do budoucna …

27. 2. 2019 11:46

S názorem politologa nelze než souhlasit. Je dobře, že Brno má po letech ve svém čele ženu a že prim …

26. 2. 2019 7:10

Brněnská ODS si na včerejším oblastním sněmu zvolila nové vedení. Předsedou byl opětovně zvolen Robe …

21. 2. 2019 15:39

Jsou skutečně „FAKENEWS“ vždy jednoduše rozeznatelné? Mohou se spálit třeba i jinak inteligentní a v …

20. 2. 2019 19:48

Před volbami jsme jasně deklarovali, že klíčové projekty města budou naší prioritou. Kromě koncertní …

20. 2. 2019 9:42

Primátorce Brna Markéta Vaňková se podařilo odblokovat stav zděděný po minulém vedení města. Brno se …