Společně 2018

Program

1. Doprava a parkování

Situace na brněnských ulicích je dlouhodobě neúnosná. Vidíme to každý den: Stavby a opravy nejsou koordinované, a proto vyžadují velké množství uzavírek. Výsledkem je často totální dopravní kolaps. Vedle toho se chaoticky zvyšují ceny za parkování. Proč ale bojovat s motoristy? Řidič přece není sprosté slovo. Tyto problémy máme i proto, že resort dopravy postrádá kompetentní vedení. ODS se zasadí o to, aby se náměstkem pro dopravu stal zodpovědný odborník, za kterého se Brno nebude muset stydět.

MĚSTO POD VEDENÍM ODS ZAJISTÍ:

  • plynulou dopravu bez zbytečných uzavírek
  • opravené a bezpečné silnice
  • podporu pro všechny druhy dopravy
  • více parkovacích míst a smysluplnou strategii parkování

PLYNULÁ DOPRAVA BEZ ZBYTEČNÝCH UZAVÍREK

Poslední dva roky v Brně panuje dopravní chaos. Kolabuje provoz na hlavních tazích městského okruhu i na navazujících komunikacích. Proto radikálně změníme plánování a koordinaci oprav a uzavírek.

Nejdůležitější je zajistit fungování pracovní skupiny pro koordinaci staveb. V té budou zasedat nejen lidé z jednotlivých městských akciových společností, z odboru dopravy města a kraje, z Ředitelství silnic a dálnic a ze státní a městské policie, ale také zástupci důležitých soukromých subjektů, například poskytovatelů energií. Všechny zásahy do komunikací je třeba zodpovědně naplánovat s dostatečným časovým předstihem.

Dopravní prostupnost a plynulé cestování v Brně závisí na dobudování dopravní infrastruktury. Klíčové je především co nejrychlejší dokončení velkého městského okruhu (úsek Žabovřeská – trychtýř mezi Dobrovského tunely a křižovatkou Hlinky, Tomkovo náměstí).

Nesmíme zapomínat ani na dlouho slibovaný obchvat Tuřan a kvalitní dopravní napojení na brněnské letiště. A pokročíme
také v přípravách výstavby brněnské podzemní dráhy – Severojižního kolejového diametru.

V neposlední řadě musí město maximálně podporovat projekty, které jsou v kompetenci kraje a vlády: rozšíření dálnice kolem Brna na šest pruhů a stavbu nových dálnic (D43 na Svitavy a D52 na Mikulov a Vídeň).

OPRAVENÉ A BEZPEČNÉ SILNICE

Při rekonstrukcích nesmí trpět plynulost dopravy, silnice budeme opravovat rychle a průběžně. Změníme kritéria zadávacích řízení, takže na dobu trvání stavby a termín dokončení se bude klást větší důraz než dnes. Opravy musejí podle možností probíhat i o víkendech nebo v noci, pokud se tím nenaruší klid obyvatel. Budeme vyžadovat koordinaci všech, kdo se na opravách podílejí, a dohlédneme na to, aby na opravených ulicích zůstalo minimálně tolik parkovacích míst jako předtím. Podle těchto pravidel proběhnou opravy v ulicích Veveří, Údolní, Vídeňská nebo Štefánikova.

Dopravní situaci v Brně zlepšíme i zprůjezdněním složitých dopravních úseků. Budeme maximálně usilovat o vyřešení situace na křižovatce u obory mezi Bystrcí, Žebětínem a Kohoutovicemi, která je po nedávných úpravách pro většinu motoristů neuralgickým bodem. Pozornost si ale zaslouží i řada dalších míst, třeba křižovatka Obvodová a Přístavní v Bystrci, kde je třeba postavit kruhový objezd, nebo křižovatky na Kolišti a na Heršpické.

Bezpečnost dopravy zlepšíme koncepčním nasvětlováním přechodů pro chodce, které dnes probíhá chaoticky.

PODPORA VŠECH DRUHŮ DOPRAVY

Chceme Brno moderní a zdravé, které se bude rychle rozvíjet, ale zároveň bude mít pod kontrolou čistotu ovzduší. Můžeme
toho dosáhnout pomocí městské hromadné dopravy, která ovšem musí využívat moderní a komfortní vozidla. Jsme pro průběžnou obměnu a modernizaci vozového parku DPMB, podporujeme zavádění ekologického pohonu, zároveň je ale nutné
dbát na efektivní využití stávajících vozidel.

Podpoříme výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily a plnicích stanic pro automobily na plyn. Auta s alternativním pohonem odměníme levnějším parkováním.

Klíčovým cílem příštího volebního období bude efektivně využít existující studie a naplánovat nový systém městské hromadné dopravy, který bude vycházet z vybudování nového vlakového nádraží (varianta „u řeky“).

Budeme podporovat další výstavbu cyklostezek. Cyklistiku chápeme nejen jako náplň volného času, ale i jako další ze způsobů městské dopravy. Po cyklistech však budeme důsledně vyžadovat, aby se chovali podle pravidel silničního provozu a neohrožovali chodce v ulicích města.

Dopravní situaci v Brně by mohla ulehčit příměstská vlaková doprava („S-Bahn“). Ta by byla vedena na stávajících drážních kolejích, které vedou do Brna ze sedmi stran a jsou v dobrém technickém stavu. Na jednotlivých stanicích mimo město Brno by byla vybudována záchytná parkoviště P+R. Výrazně bychom tím snížili počet aut v Brně, zlepšili dopravní situaci a navýšili počet volných parkovacích míst. Budeme iniciovat zřízení pracovní skupiny, jejímiž členy by byly SŽDC, České dráhy, Jihomoravský kraj a město Brno, která by měla za úkol prověřit možnosti realizace v co možná nejkratší době.

VÍCE PARKOVACÍCH MÍST,
SMYSLUPLNÁ STRATEGIE PARKOVÁNÍ

V předchozím období se ODS podílela na vytvoření komplexní strategie parkování ve městě Brně. Přestože mělo současné
vedení Brna vše kompletně zpracované a připravené, nic z toho nerealizovalo. Jen dvojnásobně zdražilo parkování. Předložilo sice potřebný systém rezidenčního parkování, ale až na poslední chvíli a ve velmi zpackané podobě: Namísto celkového řešení si vybralo jedno dílčí opatření, nezvýšilo počet parkovacích míst, nejednalo s městskými částmi. Výsledek? Destabilizace a nejistota.

Každý Brňan musí mít možnost parkovat v nejbližším okolí svého bydliště. Proto prosadíme

  • budování parkovacích míst pro Brňany i pro návštěvníky
  • rezidentní parkování pouze jako součást komplexního balíčku řešení
  • parkování za přijatelnou cenu a s pohodlným placením (kartou, bankovkami, přes mobil)

Základem našeho řešení parkování v Brně je osvědčený systém záchytných parkovišť (P+R), které plánujeme postavit u Výstaviště, u Královopolského nádraží, u Zetoru, u Technického muzea, při ulicích Porgesova, Bohunická a na dalších místech. Návštěvník města tak může nechat auto na kraji a dále cestovat tramvají. Místo jízdenky mu bude stačit parkovací lístek.

Budeme podporovat stavbu dalších parkovacích domů a budování nízkonákladových parkovišť využívajících svažitosti terénu
na sídlištích. Zprovozníme už postavený parkovací dům s 200 parkovacími místy na Veselé, který má být součástí plánovaného Janáčkova kulturního centra, a to minimálně do doby, než začne druhá etapa stavby.

Máme připraveno několik chytrých řešení: zvýhodněné parkování v parkovacích domech pro rezidenty, změny v dopravním
značení a „legalizace“ bezpečných parkovacích míst, která jsou dnes využívána neoficiálně (např. na ulicích Veveří nebo Údolní). Spolu s vysokými školami budeme hledat lokality pro vznik odstavných parkovišť pro dojíždějící studenty.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
/CHYTRÉ MĚSTO

Udržitelná městská mobilita je jedním z našich hlavních témat. Je to stěžejní bod pro každé moderní město, které usiluje o zlepšování kvality života svých občanů. Proto chceme provést radikální změnu v plánování a koordinaci prací na městských komunikacích. Jde o implementaci informačního systému, pracujícího na principu otevřených dat.

Chceme Brňanům nabídnout mobilní aplikaci napojenou na portál Brno iD, která jim na základě lokalizace umožní pohodlné parkování a snadné automatizované placení. Aby řidič nemusel svůj čas parkování hlídat, bude se automaticky v mobilní aplikaci počítat, takže zaplatí
přesně takovou dobu, po kterou parkoval.

Díky využití dat z této mobilní aplikace spolu s dalšími daty z kamer a chytrých senzorů kolem parkovacích míst budou řidiči navigováni na místa, kde budou mít největší šanci ihned najít volné místo k zaparkování. Systém
propojíme také s plánovanými záchytnými parkovišti (P+R). I zde zaplatíte pomocí aplikace. Potvrzení bude následně sloužit jako platná jízdenka pro městskou hromadnou dopravu.

Celý tento záměr má významný dopad pro plánování a reálné využití hromadné dopravy, která je pro efektivní městskou mobilitu zásadní. Modernizovaná, chytrá hromadná doprava má nabízet občanům služby, jako je bezplatné připojení k wi-fi, dobíjení telefonů a zastávky,
které vždy ukážou na displeji přesný čas do příjezdu dalšího spoje. V této oblasti podpoříme další rozvoj digitalizace jízdenky MHD.

Inteligentní řízení dopravy za využití moderních technologií má za cíl omezit nadbytečné jízdy, například při hledání parkování, a následné dopravní zácpy a emise z dopravy.

AKTUÁLNĚ Z FB

13. 4. 2019 17:55

Nejen politikou je člověk živ. Proto MOD JMK díky Honzovi Vostrejžovi zorganizovala první rétorický …

5. 4. 2019 17:05

Rozhovor s náměstkem primátorky Brna Robert Kerndl o sociální politice města a prioritách v této obl …

1. 4. 2019 17:41

Debata o Eurorealismu s Ondrou Krutilkem a Vítem Hlouskem,bude to přísný souboj názoru a argumentů …

31. 3. 2019 9:00

Jedna aktuální pozvánka na pondělní pivo ve Stopkově pivnici na České a debatu o eurorealismu, kde s …

20. 3. 2019 14:22

Pevně v to doufáme a pracujeme na tom. Věříme i v podporu státu, kraj i město Brno je ke spolufinanc …

15. 3. 2019 16:56

Zveme Vás na debatu s názvem "Trump, budoucnost NATO a bezpečnost Evropy", kde s krátkými příspěvky …

8. 3. 2019 12:41

Včerejší 3.výroční zasedání Mladých občanských demokratů JMK ve Stopce se vzácnými hosty - primátork …

6. 3. 2019 10:37

Jen u parkovacích míst typu Kiss and Ride samozřejmě nezůstaneme. Pracujeme na projektech, které pov …

28. 2. 2019 13:45

Aktivisté v čele s Miroslavem Patrikem z Bíliny opět v tažení proti Brnu, jeho občanům a rozvoji. Zm …

27. 2. 2019 18:07

Pomáhat je třeba. I prostřednictvím sociálního nadačního fondu města. Naším záměrem je do budoucna …

27. 2. 2019 11:46

S názorem politologa nelze než souhlasit. Je dobře, že Brno má po letech ve svém čele ženu a že prim …

26. 2. 2019 7:10

Brněnská ODS si na včerejším oblastním sněmu zvolila nové vedení. Předsedou byl opětovně zvolen Robe …

21. 2. 2019 15:39

Jsou skutečně „FAKENEWS“ vždy jednoduše rozeznatelné? Mohou se spálit třeba i jinak inteligentní a v …

20. 2. 2019 19:48

Před volbami jsme jasně deklarovali, že klíčové projekty města budou naší prioritou. Kromě koncertní …

20. 2. 2019 9:42

Primátorce Brna Markéta Vaňková se podařilo odblokovat stav zděděný po minulém vedení města. Brno se …